PRO UCHAZEČE

ANKETA

Byli byste rádi, aby ve škole zvonilo na přestávky?
 
89%
 
7%
 
2%

ODKAZY

Vyhledávání

Loading

PARTNEŘI

Ústav pro studium totalitních režimů
AtlasŠkolství - kam na střední školu
Pracovní veletrh Profesia Days

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ

naposledy upravil Jana Chlebovská    |    07. 08. 2017

Informace o přijímacím řízení pro školní rok 2018/2019

Den otevřených dveří proběhne 5. 1. 2018 od 15 hodin pro všechny nabízené obory. V průběhu Dne otevřených dveří mají uchazeči možnost vyzkoušet si přijímací zkoušky (ověření talentu) nanečisto.

V přijímacím řízení v oborech vzdělání s maturitní zkouškou se koná jednotná přijímací zkouška z českého jazyka a literatury a z matematiky. Výsledky jednotných testů představují 60 % váhy při hodnocení přijímací zkoušky. Vnitřní kritéria školy (tj. hodnocení prospěchu z posledních dvou ročníků, ve kterých uchazeč plnil povinnou školní docházku, ověření talentu v případě oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika a hodnocení dalších skutečností) představují 40 % váhy při hodnocení přijímací zkoušky.

DENNÍ FORMY STUDIA - bude aktualizováno

Příjem přihlášek pro 1. kolo  přijímacího řízení denní formy vzdělávání je 1. 3. 2018 (datum osobního podání na sekretariátě školy, datum doručení dopisu). Postup přijímání uchazečů pro přijímací řízení je stanoven kritérii pro 1. kolo přijímacího řízení.

Ilustrační testy z českého jazyka a matematiky naleznete
zde.

V přiloženém Mini manuálu naleznete řadu odpovědí na vaše dotazy.

FORMULÁŘE PŘIHLÁŠEK

Najdete na webových stránkách MŠMT ČR (Formuláře přihlášek (vzory) na stránkách Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy) nebo v níže přiložených dokumentech.

Informace o zápisovém lístku – týká se pouze uchazečů o denní studium

Uchazeč, který je žákem základní školy, obdrží zápisový lístek v této základní škole, v ostatních případech vydá na žádost uchazeče zápisový lístek krajský úřad příslušný dle místa trvalého bydliště uchazeče.

Zápisový lístek lze obdržet trojím způsobem:

  1. Žadatelé mohou požádat o zápisový lístek elektronicky prostřednictvím elektronického formuláře. Zápisový lístek bude po vyplnění elektronické žádosti zaslán poštou na uvedenou adresu.

  2. Žadatelé mohou požádat o zápisový lístek písemně prostřednictvím písemné žádosti.

  1. Zápisový lístek lze vyzvednout osobně na krajském úřadu. Mladším 18 let vyzvedává zápisový lístek zákonný zástupce (nutno s sebou donést doklad osvědčující totožnost zákonného zástupce - občanský průkaz, cestovní doklad). Žadatelé starší 18 let si lístek vyzvednou osobně (nutno s sebou donést doklad osvědčující totožnost - občanský průkaz, cestovní doklad), nebo mohou k vyzvednutí zplnomocnit jinou zletilou osobu (vyplní níže zveřejněnou žádost s plnou mocí včetně obou podpisů).

KONTAKTY

V případě dotazů ve věci:

- přijímacího řízení, kritérií, termínů, otevíraných oborů kontaktujte Jarmilu Najbrtovou (info@spgs-szs.cz; 554 637 461)

- vydávání zápisových lístků (pouze) kontaktujte vyřizujícího referenta MSK Pavlu Nyklovou (e-mail: pavla.nyklova@kr-moravskoslezsky.cz, tel.: 595 622 358)

 


SOUBORY KE STAŽENÍ