PRO UCHAZEČE

ZŘIZOVATEL

logo_msk.png

Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola, Krnov, příspěvková organizace je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem.
logo_po_msk.png

ODKAZY

Vyhledávání

PARTNEŘI

Ústav pro studium totalitních režimů

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ

naposledy upravil Mikuláš Peths    |    23. 11. 2023
Otevírané obory pro školní rok 2024/2025:
  • 53-41-M/03 Praktická sestra - předpokládaný počet přijímaných - 30
  • 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika - předpokládaný počet přijímaných - 60
  • 78-42-M/03 Pedagogické lyceum - předpokládaný počet přijímaných - 30
  • 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika (dálková/zkrácená forma) - předpokládaný počet přijímaných - 30
Podrobnosti k oborům naleznete zde.

Cermat ve spolupráci s MŠMT připravil webové stránky k novým přijímacím zkouškám, který postupně doplňuje. Informace pro rodiče a uchazeče naleznete na adrese https://www.prihlaskynastredni.cz/rodice-zaci.html.Níže uvedené informace jsou z loňského roku, budou aktualizovány po schválení plánovaných legislativních úprav.

ORGANIZACE PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK

Příjem přihlášek pro 1. kolo přijímacího řízení je do 1. března 2023 (datum osobního podání na sekretariátě školy, datum předání zásilkové službě).

Uchazeč se speciálními vzdělávacími potřebami, který požaduje, aby jeho potřeby byly při přijímací zkoušce zohledněny, je povinen přiložit příslušné dokumenty k přihlášce.

Ve všech otevíraných oborech budou konány jednotné testy.
V oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika - denní forma - bude konaná školní přijímací zkouška (ověření talentu z jazykové, hudební a tělesné výchovy) - nejedná se o talentové zkoušky, ale o školní kolo přijímací zkoušky s ověřením talentu.
V oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika - dálková forma - bude konaná školní přijímací zkouška (ověření talentu z jazykové a hudební výchovy).

PEDAGOGICKÉ LYCEUM A PRAKTICKÁ SESTRA

Jednotné testy do oborů vzdělávání denní formy Pedagogické lyceum a Praktická sestra se pro 1. kolo konají 13. a 14. dubna 2023 (jednotné testy z matematiky a českého jazyka, termín přijímací zkoušky je dán pořadím školy na přihlášce, na přihlášce se tedy neuvádí).
Náhradní termíny pro 1. kolo jsou 10. a 11. května 2023.

PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKA

V přijímacím řízení nebude pro obor Předškolní a mimoškolní pedagogika vyžadováno foniatrické vyšetření.

Jednotné testy
do oboru vzdělávání denní formy Předškolní a mimoškolní pedagogika se pro 1. kolo konají
13. a 14. dubna 2023 (jednotné testy z matematiky a českého jazyka, termín přijímací zkoušky je dán pořadím školy na přihlášce, na přihlášce se tedy neuvádí).

Školní přijímací zkouška (ověření talentu) do oboru vzdělávání denní formy Předškolní a mimoškolní pedagogika se koná 17. a 18. dubna 2023 (termín školní přijímací zkoušky se uvede na přihlášce, tzn. vyberete si termín, který vám více vyhovuje).
Náhradní termíny pro 1. kolo jsou 10. a 11. května 2023.

PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKA - DÁLKOVÁ FORMA

V přijímacím řízení nebude pro obor Předškolní a mimoškolní pedagogika vyžadováno foniatrické vyšetření.

V dálkové formě oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika probíhá pouze školní přijímací zkouška (ověření talentu z jazykové a hudební výchovy). Školní přijímací zkouška se pro 1. kolo koná 17. a 18. dubna 2023 (termín školní přijímací zkoušky se uvede na přihlášce, tzn. vyberete si termín, který vám více vyhovuje).
Náhradní termíny pro 1. kolo jsou 10. a 11. května 2023.

INFORMACE K PŘIHLÁŠCE

Příjem přihlášek pro 1. kolo  přijímacího řízení denní formy vzdělávání je do 1. března 2023 (datum osobního podání na sekretariátě školy, datum předání zásilkové službě). Postup přijímání uchazečů pro přijímací řízení je stanoven kritérií pro 1. kolo přijímacího řízení. Kritéria pro školní rok 2023/2024 naleznete na stránce Kritéria přijetí.

Přihláška musí být řádně vyplněna, podepsána a doplněna o kontakt na zákonného zástupce.

Formulář přihlášky najdete na webových stránkách MŠMT (denní forma) nebo v níže přiložených dokumentech.

ILUSTRAČNÍ TESTY

- ilustrační testy z českého jazyka a matematiky naleznete zde.
- ilustrační zadání ke školní přijímací zkoušce (Předškolní a mimoškolní pedagogika) naleznete zde.
 
MINI MANUÁL

Stáhněte si mini manuál s odpověďmi na vaše nejčastější otázky k přijímacímu řízení.

INFORMACE O ZÁPISOVÉM LÍSTKU

Uchazeč, který je žákem základní školy, obdrží zápisový lístek v této základní škole, v ostatních případech vydá na žádost uchazeče zápisový lístek krajský úřad příslušný dle místa trvalého bydliště uchazeče.

Zápisový lístek lze od krajského úřadu obdržet trojím způsobem:
  • Žadatelé mohou požádat o zápisový lístek elektronicky prostřednictvím elektronického formuláře.  Zápisový lístek bude po vyplnění elektronické žádosti zaslán poštou na uvedenou adresu.
  • Žadatelé mohou požádat o zápisový lístek písemně prostřednictvím písemné žádosti.
  • Zápisový lístek lze vyzvednout osobně na krajském úřadu. Mladším 18 let vyzvedává zápisový lístek zákonný zástupce (nutno s sebou donést doklad osvědčující totožnost zákonného zástupce - občanský průkaz, cestovní doklad). Žadatelé starší 18 let si lístek vyzvednou osobně (nutno s sebou donést doklad osvědčující totožnost - občanský průkaz, cestovní doklad), nebo mohou k vyzvednutí zplnomocnit jinou zletilou osobu (vyplní níže zveřejněnou žádost s plnou mocí včetně obou podpisů).

KONTAKTY

V případě dotazů ve věci:
  • přijímacího řízení, kritérií, termínů, otevíraných oborů kontaktujte Marii Lhoťanovou (info@spgs-szs.cz; 554 637 460)
  • vydávání zápisových lístků (pouze) kontaktujte vyřizujícího referenta MSK Pavlu Nyklovou (e-mail: pavla.nyklova@msk.cz, tel.: 595 622 358)

SOUBORY KE STAŽENÍ

Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola, Krnov, p. o., Jiráskova 841/1a, Krnov, 794 01 |  tel. 554 637 460 | e-mail info@spgs-szs.cz | ds: 33pfxf8 | ič: 00601292