O ŠKOLE

ANKETA

Byli byste rádi, aby ve škole zvonilo na přestávky?
 
90%
 
6%
 
2%

ODKAZY

Vyhledávání

Loading

PARTNEŘI


Ústav pro studium totalitních režimů
AtlasŠkolství - kam na střední školu
Pracovní veletrh Profesia Days

OBORY

naposledy upravil Jana Chlebovská    |    17. 09. 2016

Obor Předškolní a mimoškolní pedagogika (kód 75-31-M/01)

Absolvent se uplatní jako učitel mateřské školy nebo jiného zařízení pro děti předškolního věku, jako vychovatel nebo pedagog volného času ve školských zařízeních pro zájmové vzdělávání, zejména ve střediscích volného času, školních družinách a školních klubech, nebo jako vychovatel ve školských výchovných a ubytovacích zařízeních s výjimkou školských zařízení, u kterých se pro výkon přímé pedagogické činnosti vyžaduje dle § 16(2) zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících vysokoškolské vzdělání. Absolvent se uplatní také v neškolských zařízeních, např. sociálních, zdravotnických, zájmových, kde se pro výkon výchovné a vzdělávací činnosti vyžaduje pedagogická způsobilost.

Obor Pedagogické lyceum (kód 78-42-M/03)

Čtyřleté studium ukončené maturitní zkouškou je určeno zájemcům o humanitní obory, esteticko-výchovné disciplíny, rozšířené studium cizích jazyků. Vzdělávací program je založen na širším všeobecně vzdělávacím základu odpovídajícím požadavkům všeobecného středoškolského vzdělání. Tento základ je rozšířen o výchovy, studium českého a cizích jazyků, nebo humanitních oborů. Nedílnou součástí jsou i základy odborného pedagogického vzdělávání. Tento obor je určen budoucím zájemcům o vysokoškolské studium na pedagogických nebo filozofických fakultách.

Obor Zdravotnický asistent (kód 53-41-M/01)

Absolvent čtyřletého studia ukončeného maturitní zkouškou se uplatní ve zdravotnických zařízeních lůžkového i ambulantního charakteru a v domácí ošetřovatelské péči; jako zdravotnický pracovník v zařízeních sociální péče a to zejména v léčebnách dlouhodobě nemocných, v ústavech sociální péče, ve stacionářích pro osoby se zdravotním postižením, zařízeních geriatrické péče a zařízeních hospicové a realitní péče. Pod odborným dohledem nebo přímým vedením všeobecné sestry nebo porodní asistentky poskytuje absolvent ošetřovatelskou péči a ve spolupráci s lékařem se podílí na preventivní, léčebné, rehabilitační, neodkladné, diagnostické a dispenzární péči v rozsahu své odborné způsobilosti stanovené vyhláškou MZ ČR.