O ŠKOLE

ZŘIZOVATEL

logo_msk.png

Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola, Krnov, příspěvková organizace je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem.
logo_po_msk.png

ODKAZY

Vyhledávání

PARTNEŘI

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

naposledy upravil Mikuláš Peths    |    01. 01. 2024
Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola, Krnov, příspěvková organizace, se sídlem Jiráskova 841/1a, 794 01 Krnov, IČO: 00601292 jako správce osobních údajů (dále jen „správce“) v souladu s ustanovením čl. 13 a následujících Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „obecné nařízení o ochraně osobních údajů“), informuje o základních zásadách a principech na základě kterých zpracovává osobní údaje.

• Osobní údaje Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola, Krnov, příspěvková organizace zpracovává pouze po nezbytnou dobu, která je individuální pro jednotlivé účely zpracování.

• Informace o zpracování osobních údajů, jejich účelech, kategoriích subjektů údajů a době jejich uchování - viz níže přiložené soubory

• Pokud Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola, Krnov, příspěvková organizace zpracovává Vaše osobní údaje, máte právo:
  • požadovat od Střední pedagogické školy a Střední zdravotnické školy, Krnov, příspěvková organizace informaci o zpracování Vašich osobních údajů;
  • požadovat umožnění přístupu k Vašim osobním údajům zpracovávaných Střední pedagogickou školou a Střední zdravotnickou školou, Krnov, příspěvková organizace;
  • požadovat opravu nepřesných osobních údajů (pokud se domníváte, že Vaše osobní údaje zpracovávané Střední pedagogickou školou a Střední zdravotnickou školou, Krnov, příspěvková organizace jsou nepřesné);
  • požadovat vymazání Vašich osobních údajů zpracovávaných Střední pedagogickou školou a Střední zdravotnickou školou, Krnov, příspěvková organizace, popřípadě požadovat omezení jejich zpracování v souladu s příslušným právním základem pro zpracování osobních údajů;
  • vznést námitku proti zpracování osobních údajů Střední pedagogickou školou a Střední zdravotnickou školou, Krnov, příspěvková organizace;
  • požadovat přenositelnost osobních údajů, které jste poskytl (poskytla) Střední pedagogické školy a Střední zdravotnické školy, Krnov, příspěvková organizace
  • podat stížnost dozorovému orgánu.
• Pokud je zpracování Vašich osobních údajů podmíněno Vašim předchozím souhlasem se zpracováním, máte právo souhlas odvolat. Tím však není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.

Pověřenec pro ochranu osobních údajů:

Moore Advisory CZ s.r.o.
se sídlem: Karolinská 661/4, Karlín, 186 00 Praha 8
IČO: 09692142
datová schránka: q4hs4wu
kontaktní osoba: Ing. Petr Štětka
e-mail: petr.stetka@moore-czech.cz
tel.: 734 647 701

SOUBORY KE STAŽENÍ

Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola, Krnov, p. o., Jiráskova 841/1a, Krnov, 794 01 |  tel. 554 637 460 | e-mail info@spgs-szs.cz | ds: 33pfxf8 | ič: 00601292