PRO UCHAZEČE

ZŘIZOVATEL

logo_msk.png

Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola, Krnov, příspěvková organizace je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem.
logo_po_msk.png

ODKAZY

Vyhledávání

PARTNEŘI

KRITÉRIA PŘIJETÍ

naposledy upravil Mikuláš Peths    |    29. 01. 2024
KRITÉRIA PŘIJETÍ

Kritéria přijetí naleznete v níže přiložených Souborech ke stažení (na konci stránky).

DOKUMENTY K PŘIHLÁŠCE

Samotnou přihlášku i veškeré přiložené dokumenty (lékařský posudek, hodnocení na vysvědčení z předchozího vzdělání a další) můžete podat elektronicky prostřednictvím systému DIPSY nebo v listinné podobě. 

K přihlášce si připravte tyto přílohy:
 • Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti (pro obory denní i dálkové formy studia) - povinné
 • Hodnocení na vysvědčeních z předchozího vzdělávání (pro obory denní formy studia) - povinné
 • Potvrzení školského poradenského zařízení o uzpůsobení podmínek přijímací zkoušky (pro obory denní i dálkové formy studia) - volitelné
 • Doklad potvrzující oprávněnost pobytu cizince (pro obory denní i dálkové formy studia) - požadováno u cizinců
 • Žádost o prominutí zkoušky z českého jazyka nebo žádost o konání zkoušky z matematiky v ukrajinském jazyce (pro obory denní formy studia) - požadováno u cizinců
 • Dokumenty pro hodnocení dalších skutečností (pro obory denní formy studia) - volitelné:
  • úspěchy v krajských soutěžích v období 7. - 9. třídy ZŠ nebo odpovídajících ročníků víceletého gymnázia doložené diplomy označené jménem a postupovým kolem - pro maximální počet bodů postačuje 1 diplom
  • úspěchy v celostátních soutěžích v období 7. - 9. třídy ZŠ nebo odpovídajících ročníků víceletého gymnáziadoložené diplomy označené jménem a postupovým kolem - pro maximální počet bodů postačuje 1 diplom
  • zájmová činnost související s oborem potvrzená základní školou, víceletým gymnáziem nebo jinou institucí (např. kroužky, dobrovolnická činnost, školní parlament apod.)
  • potvrzení o délce studia na ZUŠ
  • potvrzení o hudebním vzdělání vydané jiným vzdělavatelem než ZUŠ
  • pochvaly třídního učitele nebo ředitele školy v rozmězí 7. - 9. třídy ZŠ nebo odpovídajících ročníků víceletého gymnázia - pro maximální počet bodů postačuje 1 pochvala
 • Doklad o získání středního vzdělání - maturitní vysvědčení (pouze pro dálkové studium) - povinné
 • Potvrzení od zaměstnavatele o práci v oboru (pouze pro dálkové studium) - volitelné
Formuláře naleznete na stránce Přihlášky na střední.  (Včetně samotného vzoru přihlášky pro listinné podání.) 

Ověření předpokladů nanečisto pro zájemce o obor Předškolní a mimoškolní pedagogika

Můžete se připravit na zkoušku z ověření talentu i prostřednictvím natočených videí, ve kterých naleznete konkrétní ukázky požadavků v jednotlivých výchovách:

Virtuální prohlídka školy:

V případě dotazů můžete kontaktovat:

Ing. Marii Lhoťanovou - 554 637 460, info@spgs-szs.cz
Ing. Mikuláše Pethse - 554 637 461, peths@spgs-szs.cz
 

SOUBORY KE STAŽENÍ

Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola, Krnov, p. o., Jiráskova 841/1a, Krnov, 794 01 |  tel. 554 637 460 | e-mail info@spgs-szs.cz | ds: 33pfxf8 | ič: 00601292