O ŠKOLE

ZŘIZOVATEL

logo_msk.png

Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola, Krnov, příspěvková organizace je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem.
logo_po_msk.png

ODKAZY

Vyhledávání

PARTNEŘI

JÍDELNA

naposledy upravil Mikuláš Peths    |    21. 02. 2024
Přihlašování, evidence i platby stravy - vše je provozováno ve školním informačním systému Edupage.
Pravidla pro přihlašování, odhlašování a odebírání stravy:

Přihlašovat a odhlašovat stravu si můžete kdykoliv v průběhu měsíce vždy do 10 hodin předchozího dne.
Stravu je možné uhradit na účet školy (5537771/0100). Variabilní symbol je čtyřmístné evidenční číslo strávníka.
Upozorňujeme, že zaplacením není strava automaticky přihlášena.

K odebírání stravy potřebujete čip, který současně slouží pro vstup do obou budov školy (Jiráskova 841/1 a Husovo náměstí 1). Čip Vám byl/bude vydán oproti záloze na sekretariátu u sekretářky školy p. Lhoťanové. Před jeho použitím pro odebírání stravy je nutné tento čip zaktivovat u ekonomky školy p. Špirytové.

Způsob odebírání stravy:

Strava se vydává ve školní výdejně dle stanovené výdejní doby. Oběd bude vydán pouze s čipem.

Vnitřní řád školní jídelny-výdejny naleznete na stránce Dokumenty.

Kontaktní osoba:

Ekonom školy, Martina Špirytová: spirytova@spgs-szs.cz, 554 615 442

SOUBORY KE STAŽENÍ

Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola, Krnov, p. o., Jiráskova 841/1a, Krnov, 794 01 |  tel. 554 637 460 | e-mail info@spgs-szs.cz | ds: 33pfxf8 | ič: 00601292