PRO UCHAZEČE

ZŘIZOVATEL

logo_msk.png

Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola, Krnov, příspěvková organizace je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem.
logo_po_msk.png

ODKAZY

Vyhledávání

PARTNEŘI

PŘEHLED ZDRAVOTNÍCH OMEZENÍ

naposledy upravil Mikuláš Peths    |    21. 01. 2024

*) Žáci jsou v průběhu studia vystaveni těmto faktorům: hluk, neionizující záření, biologické činnosti, prach, vibrace, fyzická zátěž, zraková zátěž, chemické látky, teplo, chlad, psychická zátěž. Všechny faktory jsou zařazeny v Kategorii I, což znamená, že podle současného poznání není pravděpodobný jejich nepříznivý vliv na zdraví.

V níže uvedené tabulce naleznete u jednotlivých oborů vzdělání také přehled onemocnění nebo zdravotních potíží vylučujících nebo omezujících zdravotní způsobilost uchazeče.

(Formulář žádosti o posouzení zdravotní způsobilosti naleznete v přiložených dokumentech.) 

Obor

Faktory

Omezení

Předškolní a mimoškolní pedagogika

*)

·         prognosticky závažné poruchy mechanizmu imunity

·         závažné duševní nemoci a poruchy chování

(zdravotní omezení 16, 23)

Pedagogické lyceum

*)

·         závažné duševní nemoci a poruchy chování

(zdravotní omezení 23)

Praktická sestra

*)

·         prognosticky závažná onemocnění podpůrného a pohybového aparátu znemožňující zátěž páteře

·         prognosticky závažná onemocnění omezující funkce horních nebo dolních končetin

·         prognosticky závažná chronická onemocnění kůže a spojivek včetně onemocnění alergických, pokud při praktickém vyčování nelze vyloučit silné znečištění kůže nebo kontakt s alergizujícími látkami

·         prognosticky závažná chronická onemocnění dýchacích cest a plic včetně onemocnění alergických, pokud nelze při praktickém vyučování vyloučit dráždivé a alergizující látky, činnosti ve vysoce prašném prostředí

·         přecitlivělost na alergizující látky používané při praktickém vyučování

·         prognosticky závažné nemoci srdce a oběhové soustavy vylučující středně velkou zátěž

·         prognosticky závažné poruchy mechanizmu imunity

·         prognosticky závažné nemoci oka znemožňující zvýšenou fyzickou zátěž a manipulaci s břemeny

·         závažné duševní nemoci a poruchy chování

(zdravotní omezení 1,4,7a,8a,9a,11,16,21,23)

SOUBORY KE STAŽENÍ

Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola, Krnov, p. o., Jiráskova 841/1a, Krnov, 794 01 |  tel. 554 637 460 | e-mail info@spgs-szs.cz | ds: 33pfxf8 | ič: 00601292