O ŠKOLE

ZŘIZOVATEL

logo_msk.png

Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola, Krnov, příspěvková organizace je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem.
logo_po_msk.png

ODKAZY

Vyhledávání

PARTNEŘI

HISTORIE ŠKOLY

naposledy upravil Mikuláš Peths    |    01. 01. 2012

O škole

Naše škola se nachází v klidném prostředí města Krnov. Budovy jsou od sebe vzdáleny asi tři minuty chůze, asi patnáct minut od vlakového nádraží a pět minut chůze od autobusového stanoviště. Do středu města to mají naši studenti deset minut. Dopravu ve městě obstarává Městský dopravní podnik. Odborná výuka probíhá převážně ve Sdruženém zdravotnickém zařízení Krnov, které je od školy vzdáleno necelý kilometr, a ve smluvených pracovištích.

Budova na Husově náměstí

Budova není rozlehlá, má dvě patra. V přízemí budovy se nacházejí kanceláře ekonomického úseku, sborovna, odborný kabinet a odborné učebny (laboratoře ošetřovatelství). V prvním patře je umístěna žákovská knihovna, učebny a odborné učebny a laboratoře (chemická laboratoř, učebna výpočetní techniky, učebna psychologie). V posledním patře se nachází odborná knihovna, jazyková učebna, učebna somatologie, kabinet didaktické techniky a další učebny. V suterénu jsou šatny studentů a také školní kuchyně s jídelnou. Naši studenti mají možnost stravovat se přímo v budově.

Výuka TV probíhá - kromě tělocvičny na Jiráskově ulici - na sportovištích Sokola Krnov a TJ Krnov. Využíváme volejbalové kurty, házenkářské hřiště. Areál je vzdálen od školy asi pět minut.

Z historie

V roce 1959 bylo na tehdejší Zdravotnické škole v Krnově zahájeno vyučování. Prvním oborem bylo čtyřleté denní studium Zdravotní sestra. Tento obor se u nás vyučoval do roku 2003/2004. Od školního roku 2004/2005 se všichni budoucí středoškolsky vzdělaní pracovníci nazývají Zdravotnický asistent.

Můžeme si položit otázku, proč byla v Krnově založena zdravotnická škola. Důvod založení byl prostý. Krnovsko potřebovalo školený střední zdravotnický personál. Po 2. světové válce došlo k odsunu německého obyvatelstva a následnému dosidlování území tzv. Sudet. K dosídlencům patřil také zdravotnický personál. Někteří nezvládli obtížné podmínky a náš kraj po nějaké době opouštěli. Vyvstala tak nutnost školit si zdravotníky v místě.

V začátcích svého působení neměla škola svou budovu, a tak vyučování probíhalo na pedagogické škole. Praktická část výuky byla realizována v budově nemocnice. Rok 1961 přinesl řadu změn. Byl zrušen krnovský okres, což znamenalo novou, reprezentativní budovu, ve které sídlíme dodnes. S novou budovou se změnil i název, a tak se začal užívat název Střední zdravotnická škola.

Jako Střední zdravotnická škola oslavila 45 let své existence. Za tu dobu vzdělala tisíce studentek a studentů. Někteří pokračovali a pokračují v dalším studiu na VOŠ nebo VŠ. Jiní nastoupili ve svém oboru a setkáváme se s nimi nejen v našem městě, ale po celé republice i zahraničí.

Budova na Jiráskově ulici

Budova školy má za sebou pohnutou historii a souvisí s vývojem českého školství v Krnově. Její postavení si vymohli po mnoha průtazích a odkladech krnovští Češi těsně před okupací. Budova měla sloužit české měšťanské škole a gymnáziu. Škola se stavěla od dubna 1937 do září 1938. I když se čeští učitelé těšili, jak zde zahájí nový školní rok, jejich cesta byla jiná - 7. října 1938 odjížděli s ostatními z obsazených Sudet. Po válce připadla budova školy nejprve střední dívčí škole a od roku 1953 pedagogické škole.

V sedmdesátých letech přestala budova vyhovovat potřebám školy a bylo rozhodnuto o dostavbě směrem k mateřské škole na Gorkého ulici. Ve stejném období byly zahájeny práce na tělocvičně školy.

Současnost

Od školního roku 2005/2006 došlo ke sloučení obou škol, nový subjekt se nazývá Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola, Krnov, příspěvková organizace.

FOTOGRAFIE

budova_husova budova_jiraskova budova_jiraskova2 historie_jiraskova_1951 historie_jiraskova_pristavba telocvicna_jiraskova
Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola, Krnov, p. o., Jiráskova 841/1a, Krnov, 794 01 |  tel. 554 637 460 | e-mail info@spgs-szs.cz | ds: 33pfxf8 | ič: 00601292