O ŠKOLE

ZŘIZOVATEL

logo_msk.png

Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola, Krnov, příspěvková organizace je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem.
logo_po_msk.png

ODKAZY

Vyhledávání

PARTNEŘI

ROZŠÍŘENÍ VÝUKY O NIS

naposledy upravil Mikuláš Peths    |    24. 01. 2012


Střední zdravotnická škola v Opavě se stala nositelem projektu Rozšíření výuky žáků středních zdravotnických škol o znalosti nemocničního informačního systému v rámci operačního programu Vzdělání pro konkurenceschopnost. Projekt byl zahájen 1.6.2011 a bude ukončen 30.6.2012.

Cíl projektu

Cílem projektu je rozvoj a zkvalitňování počátečního vzdělávání žáků a pedagogických pracovníků využitím ICT ve výuce odborných předmětů ošetřovatelství. Současné vzdělávání odborných předmětů bude doplněno o výuku nemocničního informačního systému (dále jen NIS) používaného v každé nemocnici Moravskoslezského kraje. Ve výuce vznikne mezipředmětový učební celek informatika v ošetřovatelství, který bude simulovat programové prostředí NIS v nemocnici. Žáci při učební praxi ani při praktických cvičení nemohou se skutečnými informacemi pracovat pro omezení definovaná zákonem 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

Záměrem projektu je vytvořit podmínky pro dosažení vysokých znalostí a praktických dovedností žáků v práci s programem NIS, použitelných jak v podmínkách nemocnic, tak i v ambulancích lékařů. Rozšířením znalostí a dovedností žáků se zvýší jejich konkurenceschopnost a uplatnění na trhu práce v ČR i EU a zajistí se plynulejší přechod do zaměstnání.

Klíčové aktivity

a)      doplnění učeben obou škol o technické vybavení umožňující správnou funkci a výuku programu NIS
b)      analýza a doplnění výuky odborných předmětů
c)       příprava učebních textů a 30 praktických úloh pro práci s NIS
d)      zpracování e-learningového kurzu

Partneři projektu

  • Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola, Krnov, příspěvková organizace
  • Slezská nemocnice Opava, příspěvková organizace
  • Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace

Stránky projektu


Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola, Krnov, p. o., Jiráskova 841/1a, Krnov, 794 01 |  tel. 554 637 460 | e-mail info@spgs-szs.cz | ds: 33pfxf8 | ič: 00601292