O ŠKOLE

ZŘIZOVATEL

logo_msk.png

Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola, Krnov, příspěvková organizace je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem.
logo_po_msk.png

ODKAZY

Vyhledávání

PARTNEŘI

ROZVOJ KOMPETENCÍ UČITELŮ SOUVISEJÍCÍ S REFORMOU

naposledy upravil Mikuláš Peths    |    22. 01. 2012

logo_slu.jpg

Cíl projektu

Cílem projektu je pomocí vytvoření modulů dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků přispět k rozvoji jazykových a metodických kompetencí učitelů tak, aby se zlepšila jejich flexibilita a adaptabilita v období probíhající kurikulární reformy a tím se zvýšila jejich uplatnitelnost a konkurenceschopnost na trhu práce. Jednotlivé moduly se budou zabývat problematikou modernizace výukových metod, zaváděním nových maturit z cizího jazyka a implementací ŠVP se zaměřením na cizí jazyk. Další moduly budou připravovat účastníky na komunikaci v cizím jazyce při mezinárodních projektech škol. Cílovou skupinou jsou učitelé škol Moravskoslezského kraje ve všech fázích kariérního růstu. Výsledkem projektu bude vytvoření sedmi programů DVPP, poradenského centra a šesti metodických materiálů.

Projekt nabízí učitelům různých předmětů vzdělávací moduly, které reagují na jejich zájmy a potřeby. Nabídka vychází z nejaktuálnějších problémů, se kterými se stávající učitelé v praxi setkávají. Setkání učitelů v rámci vzdělávacích modulů a poradenského centra nabízí možnost výměny zkušeností mezi učiteli nejrůznějších typů škol. Absolventi modulů budou schopni používat ve výuce, při implementaci školních vzdělávacích programů a při přípravě na novou maturitu moderní výukové metody. Budou jazykově vybaveni tak, že budou moci participovat na mezinárodních projektech svých škol.

Aktivity projektu pro učitele AJ a NJ

  • Příprava žáků a učitelů na novou maturitu z cizího jazyka
  • Implementace školních vzdělávacích programů se zaměřením na cizí jazyky
  • Intenzivní jazykový kurz
  • Konzultační a poradenské centrum

Aktivity pro učitele ostatních předmětů

  • Rozvoj dovedností komunikovat v cizím jazyce
  • Moderní pedagogické metody
  • Intenzivní jazykový kurz
Více informací na adrese http://ucj.fpf.slu.cz/proj-kompetence/.
Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola, Krnov, p. o., Jiráskova 841/1a, Krnov, 794 01 |  tel. 554 637 460 | e-mail info@spgs-szs.cz | ds: 33pfxf8 | ič: 00601292