O ŠKOLE

ANKETA

Byli byste rádi, aby ve škole zvonilo na přestávky?
 
90%
 
6%
 
2%

ODKAZY

Vyhledávání

Loading

PARTNEŘI


Ústav pro studium totalitních režimů
AtlasŠkolství - kam na střední školu
Pracovní veletrh Profesia Days

ROZVOJ KOMPETENCÍ UČITELŮ SOUVISEJÍCÍ S REFORMOU

naposledy upravil Mikuláš Peths    |    22. 01. 2012

logo_slu.jpg

Cíl projektu

Cílem projektu je pomocí vytvoření modulů dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků přispět k rozvoji jazykových a metodických kompetencí učitelů tak, aby se zlepšila jejich flexibilita a adaptabilita v období probíhající kurikulární reformy a tím se zvýšila jejich uplatnitelnost a konkurenceschopnost na trhu práce. Jednotlivé moduly se budou zabývat problematikou modernizace výukových metod, zaváděním nových maturit z cizího jazyka a implementací ŠVP se zaměřením na cizí jazyk. Další moduly budou připravovat účastníky na komunikaci v cizím jazyce při mezinárodních projektech škol. Cílovou skupinou jsou učitelé škol Moravskoslezského kraje ve všech fázích kariérního růstu. Výsledkem projektu bude vytvoření sedmi programů DVPP, poradenského centra a šesti metodických materiálů.

Projekt nabízí učitelům různých předmětů vzdělávací moduly, které reagují na jejich zájmy a potřeby. Nabídka vychází z nejaktuálnějších problémů, se kterými se stávající učitelé v praxi setkávají. Setkání učitelů v rámci vzdělávacích modulů a poradenského centra nabízí možnost výměny zkušeností mezi učiteli nejrůznějších typů škol. Absolventi modulů budou schopni používat ve výuce, při implementaci školních vzdělávacích programů a při přípravě na novou maturitu moderní výukové metody. Budou jazykově vybaveni tak, že budou moci participovat na mezinárodních projektech svých škol.

Aktivity projektu pro učitele AJ a NJ

  • Příprava žáků a učitelů na novou maturitu z cizího jazyka
  • Implementace školních vzdělávacích programů se zaměřením na cizí jazyky
  • Intenzivní jazykový kurz
  • Konzultační a poradenské centrum

Aktivity pro učitele ostatních předmětů

  • Rozvoj dovedností komunikovat v cizím jazyce
  • Moderní pedagogické metody
  • Intenzivní jazykový kurz
Více informací na adrese http://ucj.fpf.slu.cz/proj-kompetence/.