O ŠKOLE

ZŘIZOVATEL

logo_msk.png

Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola, Krnov, příspěvková organizace je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem.
logo_po_msk.png

ODKAZY

Vyhledávání

PARTNEŘI

Vykazování DRG SZŠ Krnov a Opava

naposledy upravil Mikuláš Peths    |    13. 10. 2014

logolink-(1).gif

Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola Krnov je řešitelem projektu Řešení vzdělávacího programu pro vykazování a vyúčtování zdravotní péče v nemocnicích určených pro další vzdělávání dospělých (CZ.1.07/3.2.07/03.0063). Doba řešení projektu je od 1.7.2012 do 30.6.2014.

Cíl projektu

Cílem projektu je rozšířit nabídku vzdělávacích programů pro účastníky dalšího vzdělávání dospělých v lékařských i nelékařských profesích na území Moravskoslezského kraje. Projekt je zaměřen na vzdělávání cílových skupin v oboru vykazování a vyúčtování akutní zdravotní péče v nemocnicích podle metodiky DRG. MZ ČR preferuje uvedený způsob vykazování akutní péče v nemocnicích a tato metodika se stala současně probíhající reformy zdravotnictví v ČR. Převážný rozsah změny způsobu vykazování a vyúčtování bude v nemocnicích realizován v roce 2012, což znamená pro cílové skupiny lékařských i nelékařských profesí, osvojit si v krátkém čase tuto metodiku. Na podporu doplnění vzdělání cílových skupin ÚDV vytvoříme v rámci projektu dva mezioborové programy „Hospodárné vykazování a vyúčtování zdravotní péče“.

Klíčové aktivity

  1. pořízení expertního programu; proškolení lektorů pro práci s expertním programem
  2. vytvoření odborných učebních textů
  3. vytvoření e-learningového kurzu

Partneři projektu

Materiály, které vznikly v rámci projektu najdete na adrese http://isas.spgs-szs.cz:8888/moodle/course/category.php?id=1. Pokud si chcete prohlížet materiály musíte se přihlásit a poté zvolte možnost "přihlásit se jako host".

SOUBORY KE STAŽENÍ

Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola, Krnov, p. o., Jiráskova 841/1a, Krnov, 794 01 |  tel. 554 637 460 | e-mail info@spgs-szs.cz | ds: 33pfxf8 | ič: 00601292