O ŠKOLE

ZŘIZOVATEL

logo_msk.png

Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola, Krnov, příspěvková organizace je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem.
logo_po_msk.png

ODKAZY

Vyhledávání

PARTNEŘI

Profesní rozvoj učitelů II

naposledy upravil Jana Chlebovská    |    02. 09. 2019

https://opvvv.msmt.cz/media/msmt/uploads/OP_VVV/Pravidla_pro_publicitu/logolinky/Logolink_OP_VVV_hor_barva_cz.jpg

Registrační číslo projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_065/0012613

Doba řešení projektu od 1. 9. 2019 do 31. 8. 2021

Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: osobnostně profesní rozvoj pedagogů, podpora extrakurikulárních
a rozvojových aktivit, aktivity rozvíjející ICT, spolupráce s rodiči žáků, spolupráce s veřejností.

Klíčové aktivity:

- tandemová výuka
- CLIL ve výuce
- vzájemná spolupráce pedagogů
- stáže pedagogů u zaměstnavatelů
- vzdělávání pedagogických pracovníků
- zapojení ICT technika do výuky
- komunitní osvětová setkání
- kluby pro žáky (čtenářský, badatelský, komunikace v cizím jazyce, občanského vzdělávání a demokratického myšlení)
- projektové dny ve škole a mimo školu

SOUBORY KE STAŽENÍ

Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola, Krnov, p. o., Jiráskova 841/1a, Krnov, 794 01 |  tel. 554 637 460 | e-mail info@spgs-szs.cz | ds: 33pfxf8 | ič: 00601292