O ŠKOLE

ZŘIZOVATEL

logo_msk.png

Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola, Krnov, příspěvková organizace je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem.
logo_po_msk.png

ODKAZY

Vyhledávání

PARTNEŘI

ROZVOJ E-LEARNINGU V OBLASTI VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI

naposledy upravil Mikuláš Peths    |    22. 01. 2012

logo_slu.jpg

Termín realizace projektu: 24. 11. 2008 - 31. 1. 2011

Cíle projektu:

  • na základě analýzy vzdělávacích potřeb vytvořit a využít nový systém dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků základních a středních škol,
  • vytvořit nové akreditované vzdělávací programy DVPP v e-learningové formě,
  • prohloubit již získanou kvalifikaci pedagogických pracovníků,
  • věnovat pozornost především zavádění a inovaci školních vzdělávacích programů, zavádění nových prvků do výuky (oblast ochrany životního prostřední, jazykové vzdělávání pedagogů, práce s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami či z odlišného sociokulturního prostředí),
  • odstranit novou formou vzdělávání nejčastější překážky v přístupu pedagogů k dalšímu vzdělávání - osobní účast při vzdělávání, zastupitelnost učitelů ve výuce na školách,
  • pilotně ověřit přínos nových vzdělávacích programů pro cílové skupiny,
  • vyhodnotit efektivnost a nastartovat udržitelnost projektu prostřednictvím odborné konference.
Partneři projektu:
Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola, Krnov, p. o., Jiráskova 841/1a, Krnov, 794 01 |  tel. 554 637 460 | e-mail info@spgs-szs.cz | ds: 33pfxf8 | ič: 00601292