O ŠKOLE

ZŘIZOVATEL

logo_msk.png

Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola, Krnov, příspěvková organizace je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem.
logo_po_msk.png

ODKAZY

Vyhledávání

PARTNEŘI

AKTUALITY

publikoval Jana Chlebovská    |    25.04.2014

Dálkové studium - výsledky přijímacího řízení PMP a ZA

Seznam přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem
v 1. kole oborů vzdělání        53-41-M/01 Zdravotnický asistent, dálková forma vzdělávání
75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika, dálková forma vzdělávání


ve školním roce 2014/2015


V souladu s ustanovením § 60 odst. 16 a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, ředitel střední školy, jejíž činnost vykonává Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola, Krnov, příspěvková organizace, zveřejňuje seznamy přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem v 1. kole přijímacího řízení do prvního ročníku studia oborů vzdělání

            53-41-M/01 Zdravotnický asistent, dálková forma vzdělávání

  • 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika, dálková forma vzdělávání


 ve školním roce 2014/2015, který obsahuje:

      1. seznam přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem uchazečů
      2. poučení o právních následcích neodevzdání zápisového lístku
      3. poučení o odvolání proti nepřijetí uchazeče
        4.
datum zveřejnění seznamu přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem
        5.
kritéria – zde.

 

Poučení o odvolání proti nepřijetí uchazeče

Odvolání uchazeče proti rozhodnutí ředitele školy o výsledku přijímacího řízení lze podat ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí.

 
V případě přijatých uchazečů se rozhodnutí o přijetí oznamují zveřejněním seznamu.
Datum zveřejnění seznamu přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem – 25. 4. 2014.

                                                                                        

 

    Mgr. Jana Chlebovská

                                                                                                                                    ředitelka školy


SOUBORY KE STAŽENÍ

Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola, Krnov, p. o., Jiráskova 841/1a, Krnov, 794 01 |  tel. 554 637 460 | e-mail info@spgs-szs.cz | ds: 33pfxf8 | ič: 00601292