O ŠKOLE

ZŘIZOVATEL

logo_msk.png

Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola, Krnov, příspěvková organizace je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem.
logo_po_msk.png

ODKAZY

Vyhledávání

PARTNEŘI

AKTUALITY

publikoval Mikuláš Peths    |    18.12.2014

Exkurze do továren Rieger Kloss a Petrof

Předmětová komise hudební výchovy uspořádala v rámci svých projektů dvě exkurze do továrem, v nichž se vyrábějí hudební nástroje.

První exkurze se uskutečnila dne 21. 10. 2014 v krnovské továrně Rieger Kloss. Zúčastnilo se jí téměř 70 žáků naší školy ze tříd 2.A, 3.A a žáci HV specializace ze třídy 3.B.

Ve dvou skupinách se dvěma průvodci se žáci seznámili s historií továrny, jejím provozem v minulosti i současnosti. Viděli výrobu píšťal a jejich intonování. Mohli si prohlédnout téměř hotové varhany, které měly být během několika dní exportovány do zahraničí, a také si poslechli zvuk varhan v koncertním sálku továrny, na něž si mohli i zahrát.

Žáci si připravili dotazy, které na závěr položili panu Josefu Friedlovi. Ze získaných poznatků sestavili zdařilé prezentace, které přednesli svým spolužákům.

Druhá exkurze proběhla dne 25.11.2014 v továrně Petrof v Hradci Králové. Studenti i učitelé jeli vstříc nepoznaným zážitkům.

V 10 hodin jsme už vcházeli do muzea klavírů, které bylo otevřeno v roce 2012 a její ředitelkou je paní Ivana Petrofová. Truhlářský synek Antonín Petrof (1839 – 1915) postavil svůj první koncertní klavír v roce 1864. Už v roce 1874 se továrna přestěhovala do míst u výpadovky na Brno, kde sídlí dodnes. Firma utěšeně rostla. V roce 1928 otevřela spolu s firmou Steiway pobočku v Londýně a v roce 1934 už zaměstnávala 400 zaměstnanců. V roce 1948 byla znárodněna a do rukou páté generace Petrofů se plně vrátila až v roce 2001. Mgr. Ceralová – Petrofová je navíc prezidentkou Evropské generace výrobců hudebních nástrojů. V roce 2008 byla otevřena americká dceřiná společnost Petrof USA.

Tolik koncertních křídel a pianin, to byl zážitek pro všechny, i pro studentky, které se obvykle trápí s etudami. Však se také postaraly o závěrečné rozloučení. Sedly ke klavíru a zazpívaly vánoční píseň. Nechyběla ani společná fotografie u bar- piana, který je speciálním muzejním kouskem.

Z muzea se výprava přesunula do samotné továrny. Tam už jsme nemohli nic předvést, tak jsme jen obdivovali zručnost zaměstnanců.Díly a součástky si vyrábějí ve velké míře sami a své nástroje vyvážejí do 65 zemí. Na konci nás čekal skvost – koncertní klavír vyrobený ke 150. výročí založení firmy, který nese jméno zakladatele Antonína Petrofa. Je širší a delší než všechny dosud vyrobené klavíry.U něho jsme opět mohli předvést, v čem je naše silná stránka.

Děkujeme za pěkný zážitek zaměstnancům firmy Petrof a především paní Ivaně Petrofové za vstřícnost a nevšední zážitky. Stále platí pravidlo, že můžeme být hrdi na výrobky českých rukou.

Poděkování patří i panu Tihelkovi za bezpečnou a pohodovou jízdu.

Šárka Neugebauerová a Šárka Drobná

Fotografie z akce naleznete ve fotogalerii.


 

Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola, Krnov, p. o., Jiráskova 841/1a, Krnov, 794 01 |  tel. 554 637 460 | e-mail info@spgs-szs.cz | ds: 33pfxf8 | ič: 00601292