O ŠKOLE

ZŘIZOVATEL

logo_msk.png

Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola, Krnov, příspěvková organizace je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem.
logo_po_msk.png

ODKAZY

Vyhledávání

PARTNEŘI

AKTUALITY

publikoval Jana Chlebovská    |    26.03.2015

Ocenění Petry Severinové při příležitosti Dne učitelů

Město Krnov každoročně u příležitosti Dne učitelů oceňuje ty pedagogy krnovských škol, kteří se své práci věnují desítky let, navíc s vynikajícími výsledy. Letošní slavnostní oceňování pedagogických pracovníků se konalo v úterý 24. března v obřadní síni radnice.
 
 
Město ocenilo pedagogy  14
 
 Z rukou místostarostů Michala Brunclíka a Jana Krkošky, vedoucí odboru školství, kultury a sportu Pavlíny Říhové a členů školské komise Rady města Krnova převzalo ocenění šestnáct pedagogů – Irena Matýsková, Lenka Tomanová, Marie Radová, Marcela Gregořicová, Marcela Pizurová, Miroslava Glombová, Monika Hajdová, Marcela Bachanová, Petra Severinová, Vladimír Antoš, Martina Muroňová, Jiří Vachala, Markéta Jurošková Bezručová, Jana Swiederová, Jaroslav Pohludka a v zastoupení své dcery Alena Trnková. „Ocenění je naším poděkováním za vaši pracovitost, je důkazem, že si všichni uvědomujeme důležitost vaší práce, kterou dáváte našim dětem, potažmo našemu městu,“ uvedl u této příležitosti Jan Krkoška.

Pedagogy na ocenění nominovaly jednotlivé školy a město Krnov. O kulturní program slavnosti se postaraly děti ze souboru Zvoneček z Mateřské školy Slunečnice, dětský pěvecký sbor ze Základní školy Žižkova a žesťový kvintet ZUŠ Krnov. Akci pořádala školská komise Rady města Krnova.

Za naši školu byla na ocenění jmenovaná  Mgr. Petra Severinová.

Mgr. Petra Severinová pracuje ve Střední pedagogické škole a Střední zdravotnické škole, Krnov, příspěvková organizace od roku 2005, kde vyučuje předmět dramatická výchova. V roce 2008 vzniklo pod jejím vedením divadelní spolčení Červiven, tehdy asi desetičlenná skupina nadšených žáků, kteří začali zkoušet divadelní práci. Od samotného začátku prošly souborem desítky žáků, z nichž někteří dnes studují vysoké školy, zaměřené na divadlo (dramatická výchova, divadelní věda, dramaturgie, dramaterapie). Soubor se proto rozdělil na tři odnože - Červiven junior, Červiven a Červiven senior. Členové souboru se scházejí po odpoledních a o víkendech a za dobu své existence vytvořili 16 (menších či větších) inscenací pro děti a mládež, se kterými vystupují v mateřských a základních školách i v klubech. Pětkrát se dostali i na národní přehlídku amatérských divadel (Dospělí hrající dětem, Wolkerův Prostějov, Loutkářská Chrudim, Popelka Rakovník). V roce 2014 nastudovaly všechny odnože souboru inscenace Vasja a sedm maminek - loutkovou pohádku pro mateřské školy, Lipka - pohádku s autorskou hudbou a vlastnoručně vyrobenými maskami pro děti mladšího školního věku, Mouchy - pohybovo-voicebandová feerie pro děti staršího školního věku, Cyber Cyrano - divadelní hru Ištvána Tasnadiho pro pubertální věk o tom, jaká nebezpečí se mohou skrývat v pozadí sociálních sítí, Když byl bůh králík - dramatizaci stejnojmenné knížky o provinění a odpuštění rodičům, vhodnou pro adolescentní věk. Mgr. Petra Severinová funguje pro všechny odnože souboru jako dramaturgyně, režisérka, kostymérka, herečka, výrobce loutek a rekvizit.

O jejich kvalitách svědčí i výčet úspěchů souboru jen za rok 2014:

Krajské kolo Wolkrův Prostějov:
• 1. místo za inscenaci Když byl Bůh králík

12. ročník přehlídky amatérského divadla Valašské křoví 2014:
• Čestné uznání Tereze Plecháčové za herecký výkon v inscenaci Cyber Cyrano
• Cena Petře Severinové za dramaturgický počin v inscenaci Cyber Cyrano
• Čestné uznání Petře Severinové a Kristýně Gavendové za dramaturgii inscenace Když byl Bůh králík

12. ročník Krajské přehlídka dospělých činoherních souborů hrajících dětem:
• Diplom Petře Severinové za dramaturgický výběr textu pro inscenaci Cyber Cyrano
• Diplom souboru Červiven za inscenaci hry Cyber Cyrano
• Diplom Petře Severinové a Karlu Vaňkovi za inscenaci Vasja a sedm maminek
• Čestné uznání Petře Severinové za dramatizaci textů M. Macourka pro inscenaci Mouchy
• Zvláštní cena Miroslava Nováka, hejtmana MSK Petře Severinové za systematické vedení souboru Červiven k jevištní práci

XXXIII. celostátní přehlídka amatérského divadla pro děti a mládež Popelka Rakovník 2014:

• Čestné uznání Karlu Vaňkovi za herecký výkon v inscenaci Vasja a sedm maminek
• Čestné uznání Divadlu Červiven za inscenaci Vasja a sedm maminek
• Cena Petře Severinové za dramaturgii inscenaci Cyber Cyrano

Mgr. Petře Severinové k jejímu úspěchu srdečně gratulujeme!
Město ocenilo pedagogy  1

Zdroj: http://www.krnov.cz/mesto-ocenilo-pedagogy/d-16165, 26. 3. 2015
 Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola, Krnov, p. o., Jiráskova 841/1a, Krnov, 794 01 |  tel. 554 637 460 | e-mail info@spgs-szs.cz | ds: 33pfxf8 | ič: 00601292