O ŠKOLE

ZŘIZOVATEL

logo_msk.png

Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola, Krnov, příspěvková organizace je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem.
logo_po_msk.png

ODKAZY

Vyhledávání

PARTNEŘI

AKTUALITY

publikoval Aneta Baťková    |    29.10.2021

Ohlédnutí se za historií Střední pedagogické školy a Střední zdravotnické školy Krnov

Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola, mezi žáky i mezi absolventy nazývané „pajdák“ a „zdravka“, slaví již úctyhodných 70 let své existence. Připomeňme si stručně jejich historii i současnost.

Budova bývalé Střední pedagogické školy je úzce spjata s vývojem českého školství v Krnově. Její postavení si vymohli po mnoha průtazích a odkladech krnovští Češi těsně před okupací. Měla sloužit české měšťanské škole a gymnáziu. Škola se stavěla od dubna 1937 do září 1938. I když se čeští učitelé těšili, jak zde zahájí nový školní rok, jejich cesta byla jiná - 7. října 1938 odjížděli s ostatními z obsazených Sudet. Po válce připadla budova školy nejprve střední dívčí škole a od roku 1953 pedagogické škole. V sedmdesátých letech přestala vyhovovat původní budova potřebám školy a bylo rozhodnuto o dostavbě směrem k mateřské škole na Gorkého ulici. Ve stejném období byly zahájeny práce na tělocvičně školy.

Na tehdejší Zdravotnické škole v Krnově zahájeno vyučování v roce 1949. Můžeme si položit otázku, proč byla v Krnově založena zdravotnická škola. Důvod byl prostý - Krnovsko potřebovalo školený střední zdravotnický personál. Po 2. světové válce došlo k odsunu německého obyvatelstva a následnému dosidlování území tzv. Sudet. K dosídlencům patřil také zdravotnický personál. Někteří nezvládli obtížné podmínky a náš kraj po nějaké době opouštěli. Vyvstala tak nutnost školit si zdravotníky v místě. V začátcích svého působení neměla škola svou budovu, a tak vyučování probíhalo na pedagogické škole. Praktická část výuky byla realizována v budově nemocnice. Rok 1961 přinesl řadu změn. Byl zrušen krnovský okres, což znamenalo novou, reprezentativní budovu, ve které sídlí dodnes. S novou budovou se změnil i název na Střední zdravotnická škola.

Od školního roku 2005/2006 došlo ke sloučení obou škol, nový subjekt se nazývá Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola, Krnov, příspěvková organizace.

V průběhu let se modernizovaly obě budovy, jejich vybavení, měnilo se jejich okolí, a také počet a názvy studovaných oborů. V současnosti má škola 517 žáků denního a dálkového studia, kteří studují některý z oborů Pedagogické lyceum, Předškolní a mimoškolní pedagogika a Praktická sestra (Zdravotnický asistent).

„Pajdáku“ i „zdravce“ přejeme do dalších let spoustu pilných žáků, kteří na svou školu budou s láskou vzpomínat a budou se na ni rádi vracet.


Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola, Krnov, p. o., Jiráskova 841/1a, Krnov, 794 01 |  tel. 554 637 460 | e-mail info@spgs-szs.cz | ds: 33pfxf8 | ič: 00601292