O ŠKOLE

ZŘIZOVATEL

logo_msk.png

Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola, Krnov, příspěvková organizace je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem.
logo_po_msk.png

ODKAZY

Vyhledávání

PARTNEŘI

AKTUALITY

publikoval Mikuláš Peths    |    26.02.2016

Ohlédnutí za hudebním festivalem

Každoročně se setkávají mladí nadaní hudebníci středních a vyšších pedagogických škol z celé republiky, aby strávili společně několik dnů a především, aby porovnali své umění v početné konkurenci. Letos se toto setkání uskutečnilo ve dnech  9.–11. února.

Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola v Krnově se stala hostitelkou a pořadatelkou již 39. ročníku Hudebního festivalu středních pedagogických škol a vyšších odborných škol pedagogických. Soutěžní přehlídku vyhlašuje ministerstvo školství a bez nadsázky je asi možné říci, že s ohledem na blížící se čtyřicáté jubileum, bude patřit ve své oblasti k těm s nejdelší tradicí.

Festival má své počátky v 70. letech minulého století, tehdy se v Karlových Varech zrodila myšlenka a potřeba pravidelného hudebního setkávání pedagogických škol, možnost společného sdílení i sdělování zkušeností, vytvoření příležitosti k vzájemnému porovnání úrovně. Ve svých počátcích se zaměřoval výhradně na sborový zpěv. Postupem času se obohatil o další instrumentální a vokální soutěžní kategorie. Je důležité k významu festivalu připomenout, že v minulosti právě pro něj psali povinné skladby takoví velikáni mezi našimi skladateli jako Zdeněk Lukáš nebo Petr Eben.

Jsme-li u historie a zároveň u letošního pořadatele Krnova, pak je nezbytné vzpomenout, že i tato přehlídka si prožila svá nejistá léta, která jí hrozila zánikem. Po roce 2000 nastalo několikaleté období, kdy z  důvodů praktických, finančních a určitě i mnohých dalších nebyla síla ani ochota na straně škol chopit se oné nevděčné funkce pořadatele. Byl to právě Krnov, který se stal na několik let jediným festivalovým městem. Je příjemné, že jsou zlé časy překonány, festival nabral nový dech a určitě bude těšit soutěžící, jejich pedagogy i veřejnost pořadatelských míst ještě po mnoho let.

Na letošní ročník se sjelo do Krnova více než tři stovky mladých hudebníků  a jednotlivé kategorie obsadilo dvanáct škol. Své umění porotě představily vokální a vokálně instrumentální skupiny, sóloví zpěváci se předvedli ve zpěvu klasickém i v oblíbeném popu, zněly klavírní a varhanní interpretace.
Královskou disciplinou jsou každoročně sbory. Podle slov sbormistra krnovského dívčího sboru Ars Voce Kamila Trávníčka je právě v kategorii sborů zajímavým jevem a obohacením účast těles smíšených, ukazuje i naději, že pedagogická profese nebude většinově doménou žen. Stejně cenným a svěžím prvkem je dle jeho názoru i generační výměna sbormistrů, s nimi přicházejí nové svěží přístupy. Pro sbormistry není jednoduché udržet trvalou úroveň svého souboru, vždyť v pravidelných periodách žáci odcházejí na vysoké školy nebo do praxe a každý rok přicházejí nováčci, se kterými začínají pracovat.

Nebylo by soutěže bez odborné poroty. Na oslovení vážených osobností hudební pedagogiky a výkonných umělců kladli pořadatelé nesmírný důraz. Již v minulých ročnících Krnovští získali pomoc a podporu na Ostravské univerzitě. Je příjemné, že pozvání přijali koncertní mistr a pedagog profesor Rudolf Bernatík, sbormistr docent Jan Spisar, PhDr. Jiří Kusák vedoucí katedry hudební výchovy PF OU, Jurij Galatenko sbormistr Národního divadla moravskoslezského nebo hudební historik a hudební redaktor PhDr. Jan Pirner.

Třídenní hudební maratón byl nesporně náročný, ale i v tomto roce obhájil smysl a význam festivalu. Prokázal, že na pedagogických školách je pěstována vysoká úroveň hudební kultury a můžeme být hrdí na talentované mladé interprety. Pro soutěžící a jejich pedagogy byl příležitostí k setkání, výměně zkušeností, byl nesporně také obohacením a inspirací.  Ocenění, která putovala do jednotlivých škol, budou motivací pro další práci.

K úspěchu festivalu přispěli také štědří donátoři, bez kterých by nebylo možné tak velkou akci uspořádat. Velkoryse hudební setkání podpořilo město Krnov a stejně vstřícný byl i Moravskoslezský kraj.

Renata Ramazanová
SPgŠ a SZŠ Krnov

---

Video z festivalu je k dispozici na adrese https://www.youtube.com/watch?v=NJNkmxUtexo (děkujeme panu Petrovi Olchawskému).

Fotografie si můžete prohlédnout na adrese http://spgsszs.rajce.idnes.cz/2016-02-09_Hudebni_festival (děkujeme panu Ladislavu Hulovi).


Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola, Krnov, p. o., Jiráskova 841/1a, Krnov, 794 01 |  tel. 554 637 460 | e-mail info@spgs-szs.cz | ds: 33pfxf8 | ič: 00601292