O ŠKOLE

ZŘIZOVATEL

logo_msk.png

Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola, Krnov, příspěvková organizace je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem.
logo_po_msk.png

ODKAZY

Vyhledávání

PARTNEŘI

AKTUALITY

publikoval Mikuláš Peths    |    12.10.2017

Ohlédnutí za letním příměstským táborem 2017 "Podivuhodná putování IV.", který realizovaly studentky SPgŠ a SZŠ Krnov na DMLéto skončilo, škoda! Je třeba si konečně přiznat, že je pryč a vládu definitivně převzal podzim. Všichni poslušně sedíme za svými lavicemi a vzpomínáme na zážitky z léta...

Letní příměstský tábor skončil, avšak nezoufejte!  Připravili jsme pro vás video, které navždy zmapuje „Podivuhodná putování 2017.. aneb výpravy za legendami. Video natočily, sestříhaly a ozvučily Vendy Bršťáková a Kačka Michálková

Věříme, že o jedinečném letním dobrodružství, který se konal z nadšení, se budete chtít dozvědět něco více. Přečtěte si, jak to bylo od začátku...

Již počtvrté jsme my, studentky naší školy, zorganizovaly letní příměstský tábor pro děti krnovských základních škol s názvem „Podivuhodná putování IV“. Ono totiž není putování jako putování! Z letních prázdnin si můžete díky němu udělat velké dobrodružství!

To naše nasměrovalo všechny účastníky letního tábora k pátrání po stopách zajímavých příběhů, které souvisí s Krnovem a jeho okolím, a které byly zachyceny v písemných dokladech či jen prostřednictvím ústního podání, v legendách, které se vyprávějí. A tak jsme s dětmi putovali... městem, přes vesničky, přes pole a lány, úžasnou přírodou v okolí a navštěvovali jsme zajímavá místa, abychom se podívali „pod pokličku“ některých pověstí.

Program dětského letního tábora zahrnoval výlety do nejbližšího okolí, intenzivní pobyt v přírodě, interaktivní hry sportovní, akční, zážitkové, tematické, soutěže, koupání a celotáborovou hru tak, aby si je děti nejen skvěle užily, ale získávaly díky nim spoustu nových a potřebných informací. Jeho součástí bylo jak využití kreativních činností, tak individuální nebo skupinová práce s dětmi s cílem posílit vztahy, fyzickou kondici, užívat si a nabrat i síly psychické (vždyť školní rok vezme nejednomu z nás mnoho sil). V neposlední řadě jsme chtěly nabídnout něco lákavého, tajemného a zábavného. Náš táborový tým spolupracoval se studenty oboru Sociální patologie a prevence Slezské univerzity v Opavě, Městskou policií v Krnově a společností Lesy ČR tak, že nedílnou součástí táborového programu byly aktivity v rámci primární specifické prevence sociálně patologických jevů a prevence rizikového chování u dětí mladšího školního věku (6 - 12 let). Specifickou primární prevencí se rozumí takové aktivity, kterými jsme se zaměřovaly přímo na prevenci šikany (dlouhodobé studie dokazují, že negat. vliv šikany není pouze dočasný, následky si dítě ponese celým životem) prevenci závislosti dětí na moderních technologiích (virtuální životní styl dětí je třeba přesměrovat ven, do přírody!) a prevenci bezpečnosti a ochrany zdraví dětí.

Co ještě dodat?
 • Jako starší kamarádky jsme tak dětem netradičním způsobem, prostřednictvím zážitkového učení s prvky dramatické výchovy a na obyčejných otázkách a odpovědích mohly přiblížit taková témata, jakými jsou: jak se můžeme ochránit před šikanou, význam kamarádství, o které je třeba usilovat, protože dobrým kamarádem se nestáváme ze dne na den. Povídali jsme si o velkém ne/bezpečném světě Internetu, nástrahách moderních technologií, o možnostech zvýšení osobní bezpečnosti dětí, protože ne se všemi dětmi je tato problematika probírána takovým způsobem, aby se v ní dokázaly orientovat samy. Kladly jsme důraz na pojmenování přímých konkrétních rizik, které mohou vyplývat z domácího zázemí, školního prostředí i vnějšího společenského okolí.
 • S dětmi jsme pracovaly metodou vedení „Deníku malého táborníka“, díky kterému se učily popisovat své zážitky.
 • V rámci programu jsme uplatnily přístup tzv. peer tutoringu starším žákem. Je prospěšný pro děti všech věk. kategorií a úrovní rozumových schopností. Podstatou této strategie je schopnost dětí rychle se učit od svých starších kamarádů na základě nápodoby jejich chování. Mít starší kamarádku je prostě fajn v mnoha ohledech!

V závěru bychom chtěly poděkovat:
 • vedoucím lektorům, konzultantům zážitkové a intuitivní pedagogiky a garantovi projektu Mgr. Kamile Haničákové, Mirce Macháčové a Ivetě Holoušové;
 • městu Krnovu, které v rámci dotačního programů města Podpora prevence kriminality podpořilo tento projekt;
 • Lesní správě Města Albrechtic, kde pracuje úžasná paní Blanka Drahotušská, jíž patří velké poděkování. Učí děti vnímat les a přírodu se všemi jejich zákonitostmi, pochopit les jako životní prostor pro zvířátka, nastínit dětem základní význam a funkci lesa pro člověka.
 • panu Lubomíru Stoklasovi, řediteli neziskové organizace Ekipa v Opavě, za poskytnutí potravin a pitného režimu účastníkům letního tábora;
 • panu Filipu Tomaštíkovi, díky kterému jsme se měli v Mlýně u vodníka Slámy ve Lhotě u Opavy takřka královsky!
 • paní Aničce Hromadové, která dětem vykouzlila kromě skvělého obědu i cukrovinky;
 • ochotným, spolupracujícím, zodpovědným a dobře připraveným rodičům dětí, byli jste fajn;
 • a  především našim dětem, protože byli úžasnými táborníky, kteří překonávaly sami sebe, tábor si užily, něčemu novému se naučily, vyzkoušely si nové věci a hlavně poznaly, že ten spolužák nebo ten je vlastně bezva, i když to tak v lavicích ve škole nevypadá!

Tak zase příští rok se na Vás těší táborový organizační tým:
Vendy Bršťáková, Kačka Michálková,
Markétka Machová a Nati Rašťáková


Video z akce:Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola, Krnov, p. o., Jiráskova 841/1a, Krnov, 794 01 |  tel. 554 637 460 | e-mail info@spgs-szs.cz | ds: 33pfxf8 | ič: 00601292