O ŠKOLE

ZŘIZOVATEL

logo_msk.png

Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola, Krnov, příspěvková organizace je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem.
logo_po_msk.png

ODKAZY

Vyhledávání

PARTNEŘI

AKTUALITY

publikoval Mikuláš Peths    |    15.11.2016

Pedagogická poema

2. - 5. listopadu 2016 v Litomyšli proběhl již 49. ročník přehlídky pedagogických škol v disciplínách: přednes, čtení a improvizace.

Poemy se účastnili studenti pedagogických škol z celé České republiky a výjimkou nebyli ani naši studenti - Tereza Janíková (2. ročník PMP) – oceněna stříbrným pásmem v recitaci pro předškolní děti, Kristýna Uhrová (4. ročník PMP) – oceněna zlatým pásmem v improvizovaném čtení pro středoškoláky a Martin Olšan (4. ročník PMP) – oceněn zlatým pásmem v improvizaci pro středoškoláky.

Studenti dva dny pracovali v dílnách podle výběru disciplín. První skupina se zaměřovala na přednes předem známých textů, druhá na improvizované čtení a třetí na improvizaci na základě vybraného podnětu. Žáci ve všech třech skupinách však pracovali s texty, osvojovali si pravidla čtení, správného dýchání, ale hlavně se soustředili na práci s hlasem. Pedagogický doprovod, který tvořily Dagmar Opršalová a Kateřina Hrubá, měl taktéž možnost se zúčastnit nabízených workshopů určených pro učitele.

Ubytování i strava bylo zajištěno na internátě SPgŠ a VOŠ Litomyšl. Studenti velmi kladně hodnotili celou přehlídku a z jednotlivých seminářů chodili každý den nadšeni.
  
Tereza Janíková 2.C 

Já jsem měla tu čest se této akce zúčastnit poprvé a jsem za to velmi ráda. Byla jsem nominována do disciplíny přednesu v kategorii pro děti předškolního věku. I když mi paní učitelka Petra Severinová s přípravou na recitaci pomohla, hodně mi daly odborné semináře, které byly pro vystupující studenty připraveny. V seminářích to nebylo jen sezení na židlích a poslouchání teorie, ale lektoři nám všem dílny zpříjemňovali hrami a spoustou dobrých rad, jak správně přednášet.   
 
Potkala jsem zde nové přátelé a hlavně si odnáším nezapomenutelné zážitky, kterých nebylo málo. Celá tato přehlídka byla skvělá a není jí co vytknout. Všichni účastníci jsme si ji užili, jak nejvíce to šlo. A proto bych chtěla poděkovat paním učitelkám, že mi daly možnost se této přehlídky zúčastnit, a tak dostat příležitost načerpat nové zkušenosti, které v životě a praxi určitě využiji.

Kristýna Uhrová 4.A

Velice se nám tam líbilo, dozvěděli jsme se spoustu nových informací, diskutovali s vrstevníky, viděli mnoho zajímavých vystoupení, jako koncert sboru školy, dramatickou hru, kterou představili učitelé školy, a hudební kapely. Na workshopech lektoři využívali vcítění do role, jako např. Maryša a Lakomec, dále ztvárnění různých situací zástupnou řečí - 333 stříbrných stříkaček..., také pracovali se „štronzem“, kdy studenti vyjadřovali, co jim "sochy" připomínají apod.. Celkově jsme přijeli s mnoha užitečnými zkušenostmi a s poděkováním, za umožnění tohoto velice překvapivého výletu.

Zpracovala Dagmar Opršalová, Kateřina Hrubá

Fotografie z akce naleznete v galerii.Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola, Krnov, p. o., Jiráskova 841/1a, Krnov, 794 01 |  tel. 554 637 460 | e-mail info@spgs-szs.cz | ds: 33pfxf8 | ič: 00601292