O ŠKOLE

ZŘIZOVATEL

logo_msk.png

Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola, Krnov, příspěvková organizace je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem.
logo_po_msk.png

ODKAZY

Vyhledávání

PARTNEŘI

AKTUALITY

publikoval Aneta Baťková    |    12.12.2017

Poema 2017

8. - 11. listopadu 2017 v Mostě proběhl 50. ročník přehlídky pedagogických škol v disciplínách: přednes, čtení a improvizace.

Poemy se účastnili žáci pedagogických škol z celé České republiky a výjimkou nebyli ani naši studenti –Adéla Špičková
(1. ročník PMP) – oceněna zlatým pásmem v kategorii čtení pro děti mladšího školního věku,Tereza Janíková (3. ročník PMP) – oceněna zlatým pásmem v recitaci pro děti mladšího školního věku a Nikola Izaiaszová (4. ročník PEL) – oceněna zlatým pásmem v improvizaci zaměřenou na seniory.

Žáci dva dny pracovali v dílnách podle výběru disciplín. První skupinase zaměřovala na přednes předem známých textů, druhá na improvizované čtení a třetí na improvizaci na základě vybraného podnětu – slovo, předmět, hudba, gesto…Ve všech třech skupinách však žáci pracovali s texty, osvojovali si pravidla čtení, správného dýchání, ale hlavně se soustředili na práci s hlasem. Pedagogický doprovod, který tvořily Dagmar Opršalová a Kateřina Hrubá, měl taktéž možnost se zúčastnit nabízených workshopů určených pro učitele.

V nabídce večerních programů jsme zhlédli divadelní představení Starci na chmelu, recitálový večer lektorů a společný večer všech účastníků s možností si předat zkušenosti všech zúčastněných žáků a učitelů.

Adéla Špičková 1.A

V dílnách jsme pracovali se zkušenými lektory.Naučili nás něco nového a my jsme se tak zdokonalili ve výrazu v četbě.
Na začátku si nás lektoři rozdělili podle toho, pro jaké věkové kategorii měly být naše texty určeny.V dalších dnech jsme pracovali s naším hlasem, rozmlouvali se a vybírali si texty. Práce s lektory byla skvělá, všichni jsme si vzájemně porozuměli. Nakonec každý z nás svůj výstup zvládnul velice dobře a lektoři naši práci ohodnotili zlatými a stříbrnými pásmy.Už se nemohu dočkat příští Poemy.

Tereza Janíková 3.C

Letošní ročník pedagogické Poemy se konal v Mostě. Sešlo se zde hodně nadaných lidí, se kterými jsme si vyměňovali zkušenosti, ale také jsme se od nich něco naučili. V mé kategorii, přednesu, se sešli žáci ze všech pedagogických škol
v České republice. Ze začátku jsme na sebe koukali, neznali jsme se jmény, ale stačila hodina s vtipnými a zkušenými lektory přednesu a stali se z nás kamarádi. Tolik zážitků, zkušeností a legrace za tak krátkou dobu jsem snad ještě nezažila. V seminářích jsme na sobě pracovali každou minutu, nikdo se nenudil ani si nestěžoval. Lektoři pro nás měli připravené krásné básně, se kterými jsme pracovali po celou dobu. Také jim patří poděkování, že si pro nás připravili tak krásný program, který posunul každého o trochu dál.

Poemy jsem se zúčastnila druhým rokem a zase mě nezklamala. Je to krásná přehlídka přednesu, předčítání a improvizace. A já jsem vděčná, že jsem opět mohla být její součástí.

Izaiaszová Nikola 4.B

Za tři dny na Pedagogické poemě jsem toho zažila hodně. Nové zkušenosti, stres, ale především zábavu. Poznala jsem spoustu nových lidí a věnovala jsem, se pod vedením lektorů, improvizovanému vyprávění příběhu. Má cílová skupina byli senioři a musím říct, že vytvořili v divadle velmi příjemnou atmosféru. Za tuto zkušenost jsem moc ráda.

ssr.jpg

Více fotografií naleznete na Facebooku školyStřední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola, Krnov, p. o., Jiráskova 841/1a, Krnov, 794 01 |  tel. 554 637 460 | e-mail info@spgs-szs.cz | ds: 33pfxf8 | ič: 00601292