O ŠKOLE

ZŘIZOVATEL

logo_msk.png

Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola, Krnov, příspěvková organizace je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem.
logo_po_msk.png

ODKAZY

Vyhledávání

PARTNEŘI

AKTUALITY

publikoval Jana Chlebovská    |    15.03.2018

Přijímací řízení do vyššího ročníku

Podle § 63 zákona č. 561/2004 Sb.o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) může ředitel školy přijmout uchazeče do vyššího než prvního ročníku vzdělávání ve střední škole. V rámci přijímacího řízení může ředitel školy po posouzení dokladů uchazeče o předchozím vzdělávání stanovit jako podmínku přijetí vykonání zkoušky, a určit její obsah, termín, formu a kritéria hodnocení, a to v souladu s rámcovým vzdělávacím programem příslušného oboru vzdělání. V případě, že ředitel školy rozhodne o přijetí uchazeče, určí ročník, do něhož bude uchazeč zařazen.
Do vyššího ročníku mohou být přijati uchazeči o studium, kteří již nejsou žáky střední školy, ale část studia na střední škole již absolvovali. O přijetí rozhoduje na základě podané žádosti ředitel školy. O výsledném rozhodnutí je uchazeč informován písemně.

Přijetí do vyššího ročníku je možno do oborů:
75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika - denní i dálková forma
53-41-M/01 Zdravotnický asistent - denní i dálková forma

Žadatel musí doložit:

  • žádosti o přijetí, pŕihlášku,
  • potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti studovat daný obor,
  • potvrzení foniatra (v případě oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika),
  • doložení úředně ověřených kopií dokladů o předchozím vzdělání.


Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola, Krnov, p. o., Jiráskova 841/1a, Krnov, 794 01 |  tel. 554 637 460 | e-mail info@spgs-szs.cz | ds: 33pfxf8 | ič: 00601292