O ŠKOLE

ZŘIZOVATEL

logo_msk.png

Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola, Krnov, příspěvková organizace je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem.
logo_po_msk.png

ODKAZY

Vyhledávání

PARTNEŘI

AKTUALITY

publikoval Mikuláš Peths    |    09.05.2018

Studentky SPgŠ a SZŠ v Krnově zvou krnovské děti na letní příměstský tábor

Studentky Střední pedagogické školy a Střední zdravotnické školy v Krnově zvou děti na dobrodružný letní příměstský tábor s názvem: „Za Strážcem lesa“

image001.jpg

Letní tábory mají děti především bavit, říkají si, přirozeně je rozvíjet za pomoci her a aktivit. I v letošním roce nabízí Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola dětem od 6 do 12 let možnost užít si prázdninový čas na letním příměstském táboře, na kterém mohou zažít spoustu zábavy, poznat nové kamarády a hodně se toho naučit. V rámci již pátého ročníku „Podivuhodných putování 2018“ táborový tým studentek spolu s pedagogy objevil tajemnou mapu, která by měla vést dětské účastníky tábora za „Strážcem lesa“. Kdo je ona tajemná bytost, o které se povídá, že se setkává nejen se stromy, ale i s ostatními obyvateli lesa, je moudrá, laskavá k lidem i k přírodě a dokáže dětem i dospělým přírodu představit zcela v nových souvislostech a prostředích?

Táborový tým, který tvoří studentky SPgŠ a SZŠ, ubytované na domově mládeže, nabízejí spolu s pedagogy dětem příležitost vyrazit do přírody a chtějí využívat lesní a zážitkovou pedagogiku k tomu, aby si děti v době, kdy tráví spoustu času u televize, telefonu nebo počítače takřka celé dny, užily pohybu a přírody. Slibují dětem, že se během „Putování“ také naučí vycházet s druhými, budou umět řešit problémy bez pomoci rodičů, naučí se říkat si o podporu a pomoc, budou se těšit ze své samostatnosti a zodpovědnosti, báječné komunikovat s kamarády, vyzkouší svou odvahu a zažijí dobrodružství, na která budou vzpomínat možná po celý svůj další život. Než vyrazí na cesty, oživí studentky dětem i jejich rodičům dosud zapomenuté postavy a příběhy, aby na ně později všichni účastníci tábora mohli navázat a společně jednotlivá témata rozvíjet. Týdenní program je připraven tak, aby děti mohly v bezpečí objevovat a prozkoumávat přírodu, využívat potenciál svých smyslů, intuici, pozornost, rozvíjet své schopnosti tak, aby se později, až budou velcí, do ní často a rádi vracely. Přejeme si, aby všechny děti byly v kontaktu s přírodou více, než jsou doposud. Skutečně se stává, že se některé z nich nepodívají do lesa po celý školní rok!

Přitom děti do přírody neodmyslitelně patří. Pobyt v ní má důležité důsledky pro jejich fyzické a emocionální zdraví“, přemýšlejí a sdílejí si své úvahy studentky v táborovém týmu.

POZVÁNKA NA LETNÍ PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR 2018 v KRNOVĚ
Podivuhodná putování: „Za Strážcem lesa“
 • Ucelený táborový program připravený dětem „na míru“
 • Program je obohacen o prvky zážitkové pedagogiky, lesní a venkovní pedagogiky a outdoorové aktivity
 • Aktivity s dětmi zahrnují konkrétní témata prevence
 • S využitím přístupu peer tutoring - dětem se budou cíleně a rádi věnovat studentky střední školy
 • Tábor vhodný pro kluky i pro holky
 • Sedm letních táborových dnů od pondělí 2. 7. 2017 do neděle 8. 7. 2018
 • V čase od 8.00 - do 17.00 hodin (u výletů později)
 • 4 celodenní výlety (Úvalno 3.7, Hájnické rybníky 4.7, Přemyslovský dvůr -Slezské Pavlovice 5.7, Zámecký park - Hynčice/Město Albrechtice 6.7, ZOO Ostrava 7.7.)
 • Rodiče jsou vždy včas informováni o plánovaných aktivitách na následující dny prostřednictvím Denního táborového plánu
ZÁBAVA A KAMARÁDI
 • Zcela nové a neznámé dobrodružné hry a aktivity, netradiční lesní sporty
 • Venkovní zážitkové programy, koupání, stanování a vaření v kotlíku
 • Učení a objevování s vrstevníky - vědecké experimenty v přírodě
 • Bádání, pozorování, učení
 • Nejnovější poznatky vědců o přírodě: Mají stromy svůj vlastní jazyk? Musí děti stromů jezdit do školy? Proč se lesní zvířata bojí lidí?
 • Seznamovací hry, pohádkové příběhy, mýty a legendy
TÁBOROVÝ PROGRAM
 • Ranní hraní a táborové rituály
 • O pohybu Strážce lesa: Kde žije! Proč se objevuje na různých místech Země!
 • Lesní dobrodružství
 • Setkání se „Strážci“
 • Naučná stezka
 • Zvuky lesa: vypravíme se do různých lesů s nahrávacím zařízením a pokusíme se zachytit atmosféru místa
 • Lesní slavnosti a výroba skřítčích šperků
 • Tvoření domečků pro skřítky
 • Fotocesta: Zachyťte les a jeho kouzlo, aneb mladý fotograf v lese
 • Velká výstava fotek
 • Malování a kreativní tvoření, vaření, malování na obličej
 • V lese budou růst stromečky, které zasadíme
 • Návštěva farmy s Mini domácí Zoo
 • Výpravy a pozorování: Kam nás děti povede “Legenda O strážci lesa“?
 • Aktivity a hry v přírodě: Labyrint, Zloděj medu, Přechod po želvích krunýřích, Nosiči vody, Loupeživé výpravy, Hon na lišku… a další
 • Cestování vlakem nebo autobusem
 • Soutěže s odměnami
 • ….. a mnoho dalšího…….
ROZVOJOVÁ TÉMATA S PREVENTIVNÍM ZAMĚŘENÍM
 • Každý musí chránit sám sebe! Jak?
 • 9 způsobů, jak se chránit před ohrožením
 • Liga lesní moudrosti: Buď ochráncem přírody, života a jeho krásy
 • Člověk je „Ochránce“
STRAVOVÁNÍ a PITNÝ REŽIM
 • Pro děti budeme připravovat svačinky, zajištěny budou také obědy a celodenní pitný režim
 • Už také víme, že Vy rodiče - umíte připravit svým dětem ty nejbáječnější svačinky
TÁBOROVÍ VEDOUCÍ, INSTRUKTOŘI a „PODIVUHODNÍ“ TÁBOROVÍ PŘÁTELÉ…
 • Táborový tým tvoří pedagogové s dlouholetou praxí ze Střední pedagogické školy a Střední zdravotnické školy v Krnově
 • Studentky SPgŠ a SZŠ studijního oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika a Zdravotnický asistent
 • Přátelé volnočasového klubu Skřítek, kterých je opravdu mnoho a na děti se moc těší!
 • Hosté, kteří se budou podílet na organizaci táborových aktivit: Lesy ČR - p. Blanka Drahotušská, Český svaz ochránců přírody Města Albrechtic - Alena Krištofová, Přemysl, Lenka a Johanka Drozdovi a další...
Děti na příměstský tábor doprovázejí ráno i v závěru dne rodiče dětí (zákonní zástupci), kteří jsou uvedeni v Přihlášce na Letní příměstský tábor.
Zázemí všem „táborníčkům“ poskytuje Domov mládeže při SPgŠ a SZŠ na Hlubčické ulici č. 2.

Brzy se uvidíme, naši milí kamarádi!
Moc se na Vás těšíme!


Aktivity dětského volnočasového klubu jsou podpořeny z dotačního programu:
Podpora prevence kriminality ve městě Krnov pro rok 2018. 

Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola, Krnov, p. o., Jiráskova 841/1a, Krnov, 794 01 |  tel. 554 637 460 | e-mail info@spgs-szs.cz | ds: 33pfxf8 | ič: 00601292