O ŠKOLE

ZŘIZOVATEL

logo_msk.png

Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola, Krnov, příspěvková organizace je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem.
logo_po_msk.png

ODKAZY

Vyhledávání

PARTNEŘI

AKTUALITY

publikoval Mikuláš Peths    |    10.07.2018

Táborový Den s lesní pedagogikou

LETNÍ PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR 2018 v KRNOVĚ
Podivuhodná putování: „Za Strážcem lesa“


NAŠI MILÍ LESNÍ STRÁŽCI,

chtěli bychom Vám nejen za realizační táborový tým, ale především za děti a jejich rodiče, poděkovat za nádherně prožitý čas s Lesní pedagogikou ve středu 4. července 2018. Cílovou táborovou skupinu tvořily krnovské děti mladšího školního věku v období 6 -12 let, které si užívají prázdnin ve městě, v rámci letního příměstského tábora. Dne s lesní pedagogikou jsme se zúčastnili již popáté. A také letošní program byl neuvěřitelně bohatý, velmi zajímavý a skvěle připravený! Na prvním místě děkujeme Vám, paní Blanko Drahotušská, úžasná Strážkyně lesa, která po celou dobu stojíte tam, kde se rodí něco nového pro děti a pro přírodu. Jste vstřícnou „strážkyní přírody“, jejím laskavým a zapáleným průvodcem, vlídnou oporou. Ze spolupráce s Vámi, s revírníkem panem Tomášem Ledvoněm a panem Alešem, se stalo naše letní putování za „Strážcem lesa“ opravdu podivuhodným! Odnesli jsme si celou řadu cenných podnětů. Informace i pomůcky, které jste měli k dispozici, byly pro děti často nové, zajímavé a poutavé.

Neformální učení v přírodě jim přineslo mnoho radosti. Dětem bylo předáno mnoho informací, poznatků a dovedností nejen formou komunikační, ale také formou her, sebezkušenostních a pracovních aktivit. Setkali se s přírodninami, které běžně nevidí. Vysadili osobně, svýma rukama několik stromů - jilmů. Obohatili krajinu, kde žijí a také už vědí, jaká je to dřina! Nejcennější je však pocit ze společného díla, který je (věříme že) trvalý! Děti poznávaly to, co je součástí jejich bezprostředního okolí. Rozšiřovaly si okruh znalostí z oblasti přírodovědy a vlastivědy při procházce smíšenými lesy v okolí Cvilína, kde objevovaly a poznávaly zdejší obyvatele z říše rostlin a živočichů.

image001.jpg

Přístupnou formou se seznamovaly s životním prostředím, ochranou přírody, s ekologickou problematikou. Vypomáhaly nám úžasné knihy, ze kterých jsme čerpali a nasávali jako houby. I díky nim jsme se dozvěděli, že příroda, která člověka obklopovala, živá i neživá, mu poskytovala inspiraci vždy - a to třeba i při tvorbě příjmení. Je velká skupina příjmení, která vzešla právě z přírody: Mýtina, Palouček, Strnad, Hájek, Koloušek, Sojka, Vlk aj. Často vznikala i podle zvláštní vlastnosti, kterou člověk měl společnou se zvířetem, či podle tělesného znaku, jímž se nějakému zvířeti podobal. Mnoho veselého času jsme při chůzi lesními pěšinkami věnovali právě těmto názvům.

Děti se mohly učit novým dovednostem při čištění lesa od odpadků, při hrách na laně a se šátkem, a samozřejmě také pohybové obratnosti v lesním prostředí a kreativnímu řešení některých úkolů. V závěru si s Vámi, paní Blanko, děti dotvořily svou medaili. Hrdě jsme ji všichni přijali jako symbol, který představuje a shrnuje velmi bohatý obsah společně strávených chvil. Velmi prosté dřevěné kolečko s hedvábnou šňůrkou je symbolem propojení a reprezentuje vzpomínku na tento den, je navíc symbolem úžasné přírody. Oceňujeme, jak dobře byl program připraven pro danou věkovou skupinu. Příroda je ideální a jedinečný prostor k rozvoji nejsložitějších lidských emocí – pohnutí, silných citů, náklonnosti a všichni jsme zajedno v tom, že jsme tyto stavy ve středu skutečně pociťovali! Pozorujeme, že Lesní pedagogika prohlubuje znalosti a dovednosti problematiky ochrany životního prostředí a udržitelného rozvoje, vychovává žáky k vnímavému a citlivému přístupu k přírodě, rozvíjí jejich smyslové a estetické vnímání.

Programy lesní pedagogiky jsou určeny jak dětem, tak také pedagogům, kteří mají rádi přírodu, rádi ji poznávají, zkoumají a kteří si sami chtějí vyzkoušet některé její zákonitosti. Právě proto je Lesní pedagogika nedílnou součástí našeho letního táborového programu. Uvědomujeme si, že jste měli s přípravou mnoho práce, které si opravdu velmi vážíme! A jak jsme si slíbili, brzy Vás opět navštívíme! Od všech dětí zaznělo jasně, že by Vás chtěly opět vidět, tak moc se den s Lesní pedagogikou a s Vámi všem líbil! :)

Se srdečným pozdravem za všechny účastníky tábora zapsala
V pondělí 9. července 2018
Kamila Haničáková

image002.jpg

Aktivity dětského volnočasového klubu jsou podpořeny z dotačního programu:
Podpora prevence kriminality ve městě Krnov pro rok 2018


 

Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola, Krnov, p. o., Jiráskova 841/1a, Krnov, 794 01 |  tel. 554 637 460 | e-mail info@spgs-szs.cz | ds: 33pfxf8 | ič: 00601292