O ŠKOLE

ZŘIZOVATEL

logo_msk.png

Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola, Krnov, příspěvková organizace je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem.
logo_po_msk.png

ODKAZY

Vyhledávání

PARTNEŘI

AKTUALITY

publikoval Mikuláš Peths    |    13.11.2023

Uzavírka Jesenické ulice ve dnech 20. - 26. 11. 2023

Aktualizace: Se zhotovitelem se podařilo dojednat, že na stavbě budou v místě přechodů pro chodce vyznačeny koridory pro přecházení s tím, že pohyb chodců přes staveniště bude koordinován pracovníky stavby operativně podle postupu stavebních prací. To znamená, že přechody budou otevřené a budou se zavírat operativně jen v době frézování a pokládky asfaltu s tím, že chodci budou případně přesměrováni na nejbližší přechod.Ve dnech 20.- 26.11.2023 proběhne úplná uzavírka Jesenické ulice v Krnově od okružní křižovatky u hotelu Praha po křižovatku u atletického stadionu (včetně této křižovatky).

Z důvodu stavebních prací, jejichž investorem je Ředitelství silnic a dálnic ČR, dojde k uzavření všech přechodů pro chodce na Jesenické ulici.

Náhradní trasy pro přístup ke škole jsou vyznačeny na plánku uvedeném níže.

Ve dnech 27.11. - 5.12.2023 proběhne druhá etapa této stavby, kdy bude uzavřena ul. Petrovická od křižovatky s atletickým stadionem (mimo tuto křižovatku) po železniční přejezd.

Jesenicka_uzavirka_pesi.png

Zdroj: Město Krnov

 

Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola, Krnov, p. o., Jiráskova 841/1a, Krnov, 794 01 |  tel. 554 637 460 | e-mail info@spgs-szs.cz | ds: 33pfxf8 | ič: 00601292