O ŠKOLE

ZŘIZOVATEL

logo_msk.png

Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola, Krnov, příspěvková organizace je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem.
logo_po_msk.png

ODKAZY

Vyhledávání

PARTNEŘI

AKTUALITY

publikoval Jana Chlebovská    |    23.04.2017

Volby do školské rady

Vyhlášení voleb do školské rady při Střední pedagogické škola a Střední zdravotnické škole, Krnov, příspěvková organizace

Na základě § 167 a § 168 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a Zásad zřizování školských rad při základních, středních a vyšších odborných školách zřizovaných Moravskoslezským krajem

                                                                                                    vyhlašuji

 v souladu s čl. 3 volebního řádu volby do Školské rady při Střední pedagogické škola a Střední zdravotnické škole, Krnov, příspěvková organizace. Voleni budou 2 zástupci pedagogických pracovníků školy a 2 zástupci zletilých žáků nebo zákonných zástupců nezletilých žáků.

 Volby členů školské rady za pedagogické pracovníky se uskuteční dne 31. 5. 2017 a 1. 6. 2017 v 10:35 hodin ve sborovnách školy. Oprávněné osoby, kterými jsou pedagogičtí pracovníci školy, mohou podávat písemné návrhy kandidátů na členství ve školské radě do 11. 5. 2017 do 10.00 hodin k rukám ředitele školy nebo volební komise:

 

● osobně na sekretariátu školy,

● doporučenou poštou na adresu školy,

● e-mailem na adrese info@spgs-szs.cz

 

Volby členů školské rady za zákonné zástupce nezletilých žáků a zletilé žáky se uskuteční prostřednictvím internetového hlasování, které bude zpřístupněno na webových stránkách školy ve čtvrtek 31. 5. 2017 v době od 8 do 24 hodin (škola zaručuje anonymitu hlasování). Oprávněné osoby, kterými jsou zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci, mohou podávat písemné návrhy kandidátů na členství ve školské radě do 11. 5. 2017 k rukám volební komise nebo ředitele školy:

 

● osobně na sekretariátu školy,

● doporučenou poštou na adresu školy,

● e-mailem na adrese info@spgs-szs.cz

 

 K uskutečnění voleb do školské rady jmenuji volební komisi ve složení:

 Mgr. Šárka Holečková

Mgr. Šárka Crháková

Jarmila Najbrtová

 

  

V Krnově dne: 23. 4. 2017                                                                          Mgr. Jana Chlebovská

    ředitelka školyStřední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola, Krnov, p. o., Jiráskova 841/1a, Krnov, 794 01 |  tel. 554 637 460 | e-mail info@spgs-szs.cz | ds: 33pfxf8 | ič: 00601292