O ŠKOLE

ZŘIZOVATEL

logo_msk.png

Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola, Krnov, příspěvková organizace je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem.
logo_po_msk.png

ODKAZY

Vyhledávání

PARTNEŘI

AKTUALITY

publikoval Jana Chlebovská    |    10.06.2020

Volby do školské rady - opakování voleb

Vzhledem ke skutečnosti, že v předchozí volbě nehlasoval dostatečný počet oprávněných voličů, se volby do školské rady budou opakovat (odkazy budou aktualizovány):

a) Členy školské rady zastupující zákonné zástupce a zletilé žáky volí zletilí žáci a zákonní zástupci nezletilých žáků prostřednictvím internetového hlasování od 25 6. 2020 (od 8 hodin) do 26. 6. 2020 (24 hodin). Internetové hlasování bude zpřístupněno  zde. (škola zaručuje anonymitu hlasování).

 Pozn. za každého nezletilého žáka je oprávněn k volbě kterýkoliv ze zákonných zástupců, tzn. při vyšším počtu sourozenců docházejících do téže školy má jejich zákonný zástupce přiměřený počet hlasů.


b) Členy školské rady zastupující pedagogické pracovníky volí pedagogičtí pracovníci prostřednictvím internetového hlasování od 25. 6. 2020 (od 8 hodin) do 26. 6. 2020 (24 hodin). Internetové hlasování bude zpřístupněno  zde. (škola zaručuje anonymitu hlasování).

 

 Za vaši volbu děkujeme.

 

 V Krnově dne: 10. 6. 2020                                                                          Mgr. Jana Chlebovská

     ředitelka školyStřední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola, Krnov, p. o., Jiráskova 841/1a, Krnov, 794 01 |  tel. 554 637 460 | e-mail info@spgs-szs.cz | ds: 33pfxf8 | ič: 00601292