O ŠKOLE

ZŘIZOVATEL

logo_msk.png

Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola, Krnov, příspěvková organizace je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem.
logo_po_msk.png

ODKAZY

Vyhledávání

PARTNEŘI

AKTUALITY

publikoval Jana Chlebovská    |    04.05.2022

Vyhlášení doplňovacích voleb do školské rady

Vyhlášení doplňovacích voleb do školské rady při Střední pedagogické škole a Střední zdravotnické škole, Krnov, příspěvková organizace

  

Na základě § 167 a § 168 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a Zásad zřizování školských rad při základních, středních a vyšších odborných školách zřizovaných Moravskoslezským krajem

 vyhlašuji

 v souladu s čl. 5 volebního řádu doplňovací volby do Školské rady při Střední pedagogické škola a Střední zdravotnické škole, Krnov, příspěvková organizace. Volen bude 1 zástupce zletilých žáků nebo zákonných zástupců nezletilých žáků.

 Volba člena školské rady za zákonné zástupce nezletilých žáků a zletilé žáky se uskuteční prostřednictvím internetového hlasování, které bude zpřístupněno na webových stránkách školy od pondělí 6. 6. 2022 od 8 hodin do úterý 7. 6. 2022 do 24 hodin (škola zaručuje anonymitu hlasování). Oprávněné osoby, kterými jsou zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci, mohou podávat písemné návrhy kandidátů na členství ve školské radě do 19. 5. 2022 k rukám volební komise nebo ředitele školy:

 

● osobně na sekretariátu školy,

● doporučenou poštou na adresu školy,

● e-mailem na adrese info@spgs-szs.cz

  

K uskutečnění voleb do školské rady jmenuji volební komisi ve složení:

 

Mgr. Šárka Holečková

Mgr. Lenka Řezáčová

Ing. Marie Lhoťanová

 

V Krnově dne: 4. 5. 2022                                                                     Mgr. Jana Chlebovská

                                                                                                                     ředitelka školy

 Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola, Krnov, p. o., Jiráskova 841/1a, Krnov, 794 01 |  tel. 554 637 460 | e-mail info@spgs-szs.cz | ds: 33pfxf8 | ič: 00601292