O ŠKOLE

ZŘIZOVATEL

logo_msk.png

Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola, Krnov, příspěvková organizace je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem.
logo_po_msk.png

ODKAZY

Vyhledávání

PARTNEŘI





AKTUALITY

publikoval Jana Chlebovská    |    15.04.2020

Vyhlášení voleb do školské rady při SPgŠ a SZŠ Krnov


Na základě § 167 a § 168 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a Zásad zřizování školských rad při základních, středních a vyšších odborných školách zřizovaných Moravskoslezským krajem

 

vyhlašuji

 

v souladu s čl. 3 volebního řádu volby do Školské rady při Střední pedagogické škola a Střední zdravotnické škole, Krnov, příspěvková organizace. Voleni budou 2 zástupci pedagogických pracovníků školy a 2 zástupci zletilých žáků nebo zákonných zástupců nezletilých žáků.

 

Volby členů školské rady za pedagogické pracovníky se uskuteční dne 8. 6. 2020 a 9. 6. 2020 v 10:35 hodin ve sborovně školy na Husově náměstí 1 nebo na sekretariátu školy. Oprávněné osoby, kterými jsou pedagogičtí pracovníci školy, mohou podávat písemné návrhy kandidátů na členství ve školské radě do 20. 5. 2020 do 10.00 hodin k rukám ředitele školy nebo volební komise:

 

● osobně na sekretariátu školy,

● doporučenou poštou na adresu školy,

● e-mailem na adrese info@spgs-szs.cz

 

Volby členů školské rady za zákonné zástupce nezletilých žáků a zletilé žáky se uskuteční prostřednictvím internetového hlasování, které bude zpřístupněno na webových stránkách školy od pondělí 8. 6. 2020 od 8 hodin do úterý 9. 6. 2020 do 24 hodin (škola zaručuje anonymitu hlasování). Oprávněné osoby, kterými jsou zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci, mohou podávat písemné návrhy kandidátů na členství ve školské radě do 20. 5. 2020 k rukám volební komise nebo ředitele školy:

 

● osobně na sekretariátu školy,

● doporučenou poštou na adresu školy,

● e-mailem na adrese info@spgs-szs.cz

  

K uskutečnění voleb do školské rady jmenuji volební komisi ve složení:

 

Mgr. Šárka Holečková

Mgr. Lenka Řezáčová

Věra Kovářová

 

V Krnově dne: 15. 4. 2020                                                                   Mgr. Jana Chlebovská

    ředitelka školy



Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola, Krnov, p. o., Jiráskova 841/1a, Krnov, 794 01 |  tel. 554 637 460 | e-mail info@spgs-szs.cz | ds: 33pfxf8 | ič: 00601292