O ŠKOLE

ZŘIZOVATEL

logo_msk.png

Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola, Krnov, příspěvková organizace je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem.
logo_po_msk.png

ODKAZY

Vyhledávání

PARTNEŘI

AKTUALITY

publikoval Mikuláš Peths    |    11.05.2023

Vyhlášení voleb do školské rady

Vyhlášení voleb do školské rady při Střední pedagogické škole a Střední zdravotnické škole, Krnov, příspěvkové organizaci

Na základě § 167 a § 168 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a Zásad zřizování školských rad při základních, středních a vyšších odborných školách zřizovaných Moravskoslezským krajem

vyhlašuji

v souladu s čl. 3 volebního řádu volby do školské rady při Střední pedagogické škola a Střední zdravotnické škole, Krnov, příspěvkové organizaci. Voleni budou 2 zástupci pedagogických pracovníků školy a 2 zástupci zletilých žáků nebo zákonných zástupců nezletilých žáků.

Volby členů školské rady za pedagogické pracovníky se uskuteční prostřednictvím internetového hlasování, které bude zpřístupněno na webových stránkách školy od pondělí 12. 6. 2023 od 8:00 hodin do úterý 13. 6. 2023 do 23:59 hodin (škola zaručuje anonymitu hlasování). Oprávněné osoby, kterými jsou pedagogičtí pracovníci školy, mohou podávat písemné návrhy kandidátů na členství ve školské radě do 26. 5. 2023 do 10:00 hodin k rukám ředitele školy nebo volební komise:
  • osobně na sekretariátu školy,
  • doporučenou poštou na adresu školy,
  • e-mailem na adrese info@spgs-szs.cz
Volby členů školské rady za zákonné zástupce nezletilých žáků a zletilé žáky se uskuteční prostřednictvím internetového hlasování, které bude zpřístupněno na webových stránkách školy od pondělí 12. 6. 2023 od 8:00 hodin do úterý 13. 6. 2023 do 23:59 hodin (škola zaručuje anonymitu hlasování). Oprávněné osoby, kterými jsou zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci, mohou podávat písemné návrhy kandidátů na členství ve školské radě do 26. 5. 2023 do 10:00 hodin k rukám ředitele školy nebo volební komise:
  • osobně na sekretariátu školy,
  • doporučenou poštou na adresu školy,
  • e-mailem na adrese info@spgs-szs.cz
K uskutečnění voleb do školské rady jmenuji volební komisi ve složení:
  • Mgr. Hana Karlovská
  • Mgr. Aneta Šiffnerová
  • Ing. Marie Lhoťanová
V Krnově dne: 11. 5. 2023

Ing. Mikuláš Peths
ředitel školy

 

Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola, Krnov, p. o., Jiráskova 841/1a, Krnov, 794 01 |  tel. 554 637 460 | e-mail info@spgs-szs.cz | ds: 33pfxf8 | ič: 00601292