O ŠKOLE

ZŘIZOVATEL

logo_msk.png

Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola, Krnov, příspěvková organizace je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem.
logo_po_msk.png

ODKAZY

Vyhledávání

PARTNEŘI

AKTUALITY

publikoval Jana Chlebovská    |    25.09.2020

Výsledky 3. kola přijímacího řízení - dálková forma - Předškolní a mimoškolní pedagogika

                Výsledky přijímacího řízení - dálková forma

                    obor Předškolní a mimoškolní pedagogika

                          Seznam přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem

v 3. kole oboru vzdělání

   75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika, dálková forma vzdělávání

ve školním roce 2020/2021

 

V souladu s ustanovením § 60e odst. 1 a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, ředitel střední školy, jejíž činnost vykonává Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola, Krnov, příspěvková organizace, zveřejňuje seznamy přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem v 3. kole přijímacího řízení do prvního ročníku studia výše uvedeného oboru vzdělání


 ve školním roce 2020/2021, který obsahuje:

1. seznam přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem uchazečů
2.
poučení o odvolání proti nepřijetí uchazeče
3. datum zveřejnění seznamu přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem
4. kritéria

5. poučení pro přijaté uchazeče

 ad 1) Seznam přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem uchazečů – naleznete v níže přiloženém dokumentu

 ad 2) Poučení o odvolání proti nepřijetí uchazeče

Odvolání uchazeče proti rozhodnutí ředitele školy o výsledku přijímacího řízení lze podat ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí.

ad 3) V případě přijatých uchazečů se rozhodnutí o přijetí oznamují zveřejněním seznamu. Datum zveřejnění seznamu přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem – 25. 9. 2020 (v 11 hodin).

ad 4) Kritéria – zde

ad 5) V případě přijatých uchazečů se rozhodnutí o přijetí oznamují zveřejněním seznamu, v písemné podobě tedy tato rozhodnutí nebudou zasílána. Zahájení výuky pro uchazeče přijaté ve 3. kole je středa 30. 9. 2020 v 8 hodin (Jiráskova 841/1a).SOUBORY KE STAŽENÍ

Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola, Krnov, p. o., Jiráskova 841/1a, Krnov, 794 01 |  tel. 554 637 460 | e-mail info@spgs-szs.cz | ds: 33pfxf8 | ič: 00601292