O ŠKOLE

ZŘIZOVATEL

logo_msk.png

Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola, Krnov, příspěvková organizace je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem.
logo_po_msk.png

ODKAZY

Vyhledávání

PARTNEŘI

AKTUALITY

publikoval Jana Chlebovská    |    02.06.2021

Výsledky přijímacího řízení - Předškolní a mimoškolní pedagogika, denní forma - po náhradním kole Ověření talentu z Tv

 V níže přiložené výsledkové listině naleznete pořadí uchazečů konajících náhradní kolo 2. 6. 2021 z ověření talentu z tělesné výchovy - obor Předškolní a mimoškolní pedagogika. Rozhodnutí o nepřijetí budou zaslána pouze jim. Výsledková listina po náhradním termínu jednotné přijímací zkoušky bude zveřejněna po uvolnění výsledků (předpoklad - 15. 6. 2021).

Všechna ostatní rozhodnutí (o přijetí, nepřijetí a přijetí po odvolání) zůstávají v platnosti.


Výsledky přijímacího řízení - šk.r. 2021/2022

Předškolní a mimoškolní pedagogika

Seznam přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem v 1. kole
oborů vzdělání

•          75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika, denní forma vzdělávání 
  
V souladu s ustanovením § 60e odst. 1 a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, ředitelka střední školy, jejíž činnost vykonává Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola, Krnov, příspěvková organizace, zveřejňuje seznamy přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem v 1. kole přijímacího řízení do prvního ročníku čtyřletého studia oborů vzdělání

·         75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika, denní forma vzdělávání


ve školním roce 2021/2022, který obsahuje:
  1. seznam přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem uchazečů
  2. poučení o právních následcích neodevzdání zápisového lístku
  3. poučení o odvolání proti nepřijetí uchazeče
  4. datum zveřejnění seznamu přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem
  5. kritéria
  6. informace pro přijaté žáky

ad 1) Seznam přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem uchazečů – naleznete v níže přiloženém dokumentu.

ad 2) Poučení o právních následcích neodevzdání zápisového lístku:

Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí.

ad 3) Poučení o odvolání proti nepřijetí uchazeče

Odvolání uchazeče proti rozhodnutí ředitele školy o výsledku přijímacího řízení lze podat ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí - (vyčkejte na doručení písemného rozhodnutí)

ad 4) Datum zveřejnění seznamu přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem - 3. 6. 2021.

ad 5) Kritéria – zde


Mgr. Jana Chlebovská

    ředitelka školy

SOUBORY KE STAŽENÍ

Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola, Krnov, p. o., Jiráskova 841/1a, Krnov, 794 01 |  tel. 554 637 460 | e-mail info@spgs-szs.cz | ds: 33pfxf8 | ič: 00601292