O ŠKOLE

ZŘIZOVATEL

logo_msk.png

Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola, Krnov, příspěvková organizace je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem.
logo_po_msk.png

ODKAZY

Vyhledávání

PARTNEŘI

AKTUALITY

publikoval Jana Chlebovská    |    26.04.2022

Výsledky přijímacího řízení - dálková forma - Předškolní a mimoškolní pedagogika

                Výsledky přijímacího řízení - dálková forma obor Předškolní a mimoškolní pedagogika

                          Seznam přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem  oboru vzdělání 75-31-M/01
                            Předškolní a mimoškolní pedagogika, dálková forma vzdělávání ve školním roce 2022/2023

V souladu s ustanovením § 60e odst. 1 a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, ředitel střední školy, jejíž činnost vykonává Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola, Krnov, příspěvková organizace, zveřejňuje seznam přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem v přijímacím řízení do prvního ročníku studia výše uvedeného oboru vzdělání

ve školním roce 2022/2023, který obsahuje:

1. seznam přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem uchazečů

2. poučení o odvolání proti nepřijetí uchazeče

3. datum zveřejnění seznamu přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem

4. kritéria

5. informace pro přijaté uchazeče

ad 1) Seznam přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem uchazečů – naleznete v níže přiloženém dokumentu

 ad 2) Poučení o odvolání proti nepřijetí uchazeče - odvolání uchazeče proti rozhodnutí ředitele školy o výsledku přijímacího řízení lze podat ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí.

ad 3) V případě přijatých uchazečů se rozhodnutí o přijetí oznamují zveřejněním seznamu. Datum zveřejnění seznamu přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem – 28. 4. 2022 (v 15 hodin).

ad 4) Kritéria zde

ad 5) Informace pro přijaté uchazeče - v případě přijatých uchazečů se rozhodnutí o přijetí oznamují zveřejněním seznamu, v písemné podobě tedy tato rozhodnutí nebudou zasílána. Zahájení výuky pro přijaté uchazeče bude zveřejněno na přelomu června a července.

Vaše telefonické dotazy jsme připraveni zodpovídat v pátek 29. 4. 2022 od 6.30 na telefonních číslech:

Mgr. Janu Chlebovskou - chlebovska@spgs-szs.cz, 554 637 461

Ing. Marii Lhoťanovou - info@spgs-szs.cz, 554 637 460 SOUBORY KE STAŽENÍ

Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola, Krnov, p. o., Jiráskova 841/1a, Krnov, 794 01 |  tel. 554 637 460 | e-mail info@spgs-szs.cz | ds: 33pfxf8 | ič: 00601292