O ŠKOLE

ANKETA

Byli byste rádi, aby ve škole zvonilo na přestávky?
 
90%
 
7%
 
2%

ODKAZY

Vyhledávání

Loading

PARTNEŘI


Ústav pro studium totalitních režimů
AtlasŠkolství - kam na střední školu
Pracovní veletrh Profesia Days

AKTUALITY

publikoval Jana Chlebovská    |    22.05.2017

Výsledky přijímacího řízení - denní forma - po náhradním kole

V níže přiložené výsledkové listině naleznete pořadí uchazečů konajících náhradní kolo (11. 5. a 12. 5. 2017). Rozhodnutí o nepřijetí budou zaslána pouze jim.

Všechna ostatní rozhodnutí (o přijetí, nepřijetí a přijetí po odvolání) zůstávají v platnosti.


Výsledky přijímacího řízení – po náhradním kole

Předškolní a mimoškolní pedagogika, Pedagogické lyceum, Zdravotnický asistent

Seznam přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem v 1. kole
oborů vzdělání

          75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika

          78-42-M/03 Pedagogické lyceum, denní formy vzdělávání

          53-41-M/01 Zdravotnický asistent, denní forma vzdělávání

ve školním roce 2017/2018.

V souladu s ustanovením § 60e odst. 1 a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, ředitelka střední školy, jejíž činnost vykonává Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola, Krnov, příspěvková organizace, zveřejňuje seznamy přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem po náhradním kole přijímacího řízení do prvního ročníku čtyřletého studia oborů vzdělání

          75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika

          78-42-M/03 Pedagogické lyceum, denní formy vzdělávání,

          53-41-M/01 Zdravotnický asistent, denní forma vzdělávání

 ve školním roce 2017/2018, který obsahuje:

  1. seznam přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem uchazečů
  2. poučení o právních následcích neodevzdání zápisového lístku
  3. poučení o odvolání proti nepřijetí uchazeče
  4. datum zveřejnění seznamu přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem.
  5. kritéria
  6. informace pro přijaté žáky

ad 1) Seznam přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem uchazečů naleznete v níže přiloženém dokumentu

ad 2) Poučení o právních následcích neodevzdání zápisového lístku

Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí (tedy do 5. 6. 2017 - na sekretariátu nebo předání k přepravě provozovateli poštovních služeb). Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole podle § 60a odst. 6 zákona 561/2004 Sb., v platném znění, zanikají posledním dnem lhůty podle odstavce 6 právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání ve střední škole. Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou, to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání.

 ad 3) Poučení o odvolání proti nepřijetí uchazeče

Odvolání uchazeče proti rozhodnutí ředitele školy o výsledku přijímacího řízení lze podat ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí - (vyčkejte na doručení písemného rozhodnutí)

ad 4) Datum zveřejnění seznamu přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem - 22. 5. 2017.

ad 5) Kritéria zde

ad 6) Informace pro přijaté žáky - v případě přijatých uchazečů se rozhodnutí o přijetí oznamují zveřejněním seznamu, v písemné podobě tedy tato rozhodnutí nebudou zasílána. Další informace ke školnímu roku 2017/2018, popř. přihlášku k ubytování naleznete v níže přiloženém souboru (www.spgs-szs.cz).

 

Mgr. Jana Chlebovská

    ředitelka školySOUBORY KE STAŽENÍ