O ŠKOLE

ZŘIZOVATEL

logo_msk.png

Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola, Krnov, příspěvková organizace je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem.
logo_po_msk.png

ODKAZY

Vyhledávání

PARTNEŘI

AKTUALITY

publikoval Mikuláš Peths    |    16.09.2022

Výuka českého jazyka pro občany z Ukrajiny

Pod záštitou Moravskoslezského kraje nabízíme výuku českého jazyka pro občany z Ukrajiny starší 18 let. Informace ke kurzu včetně kontaktu pro přihlášení naleznete níže.

Datum zahájení kurzu: 17. 10. 2022
Frekvence konání: 1x týdně, vždy v pondělí
Čas konání kurzu: 15:00 - 16:30
Místo konání: budova SPgŠ a SZŠ Krnov
Minimální počet účastníků: 4
Maximální počet účastníků: 15
Počet hodin kurzu: 20
Lektor kurzu: PhDr. Stanislava Kusová
Kontakt: kusova@spgs-szs.cz

Obsah kurzu:
  • Gramatika - posluchač se seznámí s rozdíly mezi jazyky, zaměří se na skloňování, časování, slovní druhy, oslovení
  • Slovní zásoba - posluchač se seznámí se slovní zásobou vztahující se k bydlení, jídlu a pití, dovolené a hotelu, počasí, charakterovým vlastnostem, technice (počítač, telefon), návštěvě lékaře, zajištění brigády/práce.
  • Mluvení - posluchač se naučí vyjádřit k mnoha tématům na úrovni čistě osobní i obecnější a reagovat v mnoha situacích.
  • Čtení - posluchač si dokáže přečíst i delší, složitěji koncipované texty popisující různé aspekty našeho života. Čte, rozumí a překládá články z novin typu kuriozity, zajímavosti.
  • Poslech - posluchač porozumí i delším a z hlediska slovní zásoby a gramatiky rozmanitějším dialogům a monologům, pokud se zakládají na probraných tématech.
  • Psaní - posluchač se naučí produkovat texty (dopisy, popisy), které se už výhradně neopírají o konkrétní vzory, ale které jsou vytvořeny samostatněji a ukazují schopnost využít nabytých znalostí k vyjádření vlastních názorů a zážitků. Nácvik písma.

 

Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola, Krnov, p. o., Jiráskova 841/1a, Krnov, 794 01 |  tel. 554 637 460 | e-mail info@spgs-szs.cz | ds: 33pfxf8 | ič: 00601292