O ŠKOLE

ZŘIZOVATEL

logo_msk.png

Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola, Krnov, příspěvková organizace je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem.
logo_po_msk.png

ODKAZY

Vyhledávání

PARTNEŘI

AKTUALITY

publikoval Jana Chlebovská    |    13.04.2022

Výuka českého jazyka pro uprchlíky z Ukrajiny

Pod záštitou Moravskoslezského kraje nabízíme výuku českého jazyka pro uprchlíky z Ukrajiny. Informace ke kurzu včetně kontaktu pro přihlášení naleznete níže.

Datum zahájení kurzu:          27. 4. 2022
Čas konání kurzu:                 15:00 - 16:30
Místo konání:                           budova SPgŠ a SZŠ Krnov
Minimální počet účastníků:   4
Maximální počet účastníků:  15
Počet hodin kurzu:                 20
Lektor kurzu:                          PhDr. Stanislava Kusová
Kontakt:                                  kusova@spgs-szs.cz

 

Minimální požadavky na obsah kurzu:

       Gramatika - posluchač se seznámí s rozdíly mezi jazyky, zaměří se na skloňování, časování, slovní druhy, oslovení

      Slovní zásoba - posluchač se seznámí se slovní zásobou vztahující se k bydlení, jídlu a pití, dovolené a hotelu, počasí, charakterovým vlastnostem, technice (počítač, telefon), návštěvě lékaře, zajištění brigády/práce.

      Mluvení - posluchač se naučí vyjádřit k mnoha tématům na úrovni čistě osobní i obecnější a reagovat v mnoha situacích.

      Čtení - posluchač si dokáže přečíst i delší, složitěji koncipované texty popisující různé aspekty našeho života. Čte, rozumí a překládá články z novin typu kuriozity, zajímavosti.

    Poslech - posluchač porozumí i delším a z hlediska slovní zásoby a gramatiky rozmanitějším dialogům a monologům, pokud se zakládají na probraných tématech.

       Psaní - posluchač se naučí produkovat texty (dopisy, popisy), které se už výhradně neopírají o konkrétní vzory, ale které jsou vytvořeny samostatněji a ukazují schopnost využít nabytých znalostí k vyjádření vlastních názorů a zážitků. Nácvik písma.


 
 


Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola, Krnov, p. o., Jiráskova 841/1a, Krnov, 794 01 |  tel. 554 637 460 | e-mail info@spgs-szs.cz | ds: 33pfxf8 | ič: 00601292