O ŠKOLE

ZŘIZOVATEL

logo_msk.png

Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola, Krnov, příspěvková organizace je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem.
logo_po_msk.png

ODKAZY

Vyhledávání

PARTNEŘI

AKTUALITY

publikoval Mikuláš Peths    |    29.09.2022

Výsledky 4. kola přijímacího řízení - dálková forma - Předškolní a mimoškolní pedagogika

Seznam přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem oboru vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika, dálková forma vzdělávání – 4. kolo ve školním roce 2022/2023

V souladu s ustanovením § 60e odst. 1 a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, ředitel střední školy, jejíž činnost vykonává Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola, Krnov, příspěvková organizace, zveřejňuje seznam přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem ve 4. kole přijímacího řízení do prvního ročníku studia výše uvedeného oboru vzdělání
ve školním roce 2022/2023, který obsahuje:
  1. seznam přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem uchazečů,
  2. poučení o odvolání proti nepřijetí uchazeče,
  3. datum zveřejnění seznamu přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem,
  4. kritéria,
  5. informace pro přijaté uchazeče.
ad 1) Seznam přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem uchazečů – naleznete v níže přiloženém dokumentu.
ad 2) Poučení o odvolání proti nepřijetí uchazeče – odvolání uchazeče proti rozhodnutí ředitele školy o výsledku přijímacího řízení lze podat ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí.
ad 3) V případě přijatých uchazečů se rozhodnutí o přijetí oznamují zveřejněním seznamu. Datum zveřejnění seznamu přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem – 29. 9. 2022 (ve 13:00 hodin).
ad 4) Kritéria jsou k dispozici na adrese:
https://www.spgs-szs.cz/O-skole/Aktuality/Vyhlaseni-4--kola-prijimaciho-rizeni---dalkova-for.aspx
ad 5) Informace pro přijaté uchazeče – v případě přijatých uchazečů se rozhodnutí o přijetí oznamují zveřejněním seznamu, v písemné podobě tedy tato rozhodnutí nebudou zasílána. Výuka bude zahájena ve čtvrtek 6. října 2022. Vyučovacím dnem bude čtvrtek.

V případě dotazů se obracejte na:
Ing. Mikuláše Pethse – peths@spgs-szs.cz, 554 637 461
Ing. Marii Lhoťanovou – info@spgs-szs.cz, 554 637 460

Ing. Mikuláš Peths, ředitel školy

 

SOUBORY KE STAŽENÍ

Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola, Krnov, p. o., Jiráskova 841/1a, Krnov, 794 01 |  tel. 554 637 460 | e-mail info@spgs-szs.cz | ds: 33pfxf8 | ič: 00601292