O ŠKOLE

ZŘIZOVATEL

logo_msk.png

Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola, Krnov, příspěvková organizace je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem.
logo_po_msk.png

ODKAZY

Vyhledávání

PARTNEŘI

AKTUALITY

publikoval Mikuláš Peths    |    28.04.2023

Výsledky přijímacího řízení - školní rok 2023/2024 - dálková forma

Výsledky přijímacího řízení – školní rok 2023/2024 - obor Předškolní a mimoškolní pedagogika – dálková forma / zkrácené studium

Seznam přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem v 1. kole oboru vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika, dálková forma vzdělávání / zkrácené studium

V souladu s ustanovením § 60e odst. 1 a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, ředitel střední školy, jejíž činnost vykonává Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola, Krnov, příspěvková organizace, zveřejňuje seznamy přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem v 1. kole přijímacího řízení do prvního ročníku tříletého studia výše uvedeného oboru vzdělání
ve školním roce 2023/2024, který obsahuje:
  1. seznam přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem uchazečů,
  2. poučení o odvolání proti nepřijetí uchazeče,
  3. datum zveřejnění seznamu přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem,
  4. kritéria přijetí,
  5. informace pro přijaté uchazeče.
ad 1) Seznam přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem uchazečů – naleznete v níže přiloženém dokumentu.

ad 2) Poučení o odvolání proti nepřijetí uchazeče – odvolání uchazeče proti rozhodnutí ředitele školy o výsledku přijímacího řízení lze podat ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí. (Vyčkejte na doručení písemného rozhodnutí.)

ad 3) V případě přijatých uchazečů se rozhodnutí o přijetí oznamují zveřejněním seznamu. Datum zveřejnění seznamu přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem – 28. 4. 2023 (v 15:30 hodin).

ad 4) Kritéria přijetí jsou k dispozici na adrese:
https://spgs-szs.cz/Pro-uchazece/Kriteria-prijeti.aspx

ad 5) Informace pro přijaté uchazeče – v případě přijatých uchazečů se rozhodnutí o přijetí oznamují zveřejněním seznamu, v písemné podobě tedy tato rozhodnutí nebudou zasílána. Zahájení výuky pro přijaté uchazeče bude zveřejněno na přelomu června a července. Další informace ke školnímu roku 2023/2024 naleznete na webu školy (www.spgs-szs.cz).

V případě dotazů se obracejte na:
Ing. Marii Lhoťanovou – info@spgs-szs.cz, 554 637 460
Ing. Mikuláše Pethse – peths@spgs-szs.cz, 554 637 461

Vaše telefonické dotazy jsme připraveni zodpovídat v pátek 28. 4. 2023 od 15:30 do 17:00 hodin a v úterý 2. 5. 2023 od 6:30 hodin. 

Ing. Mikuláš Peths, ředitel školy

 

SOUBORY KE STAŽENÍ

Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola, Krnov, p. o., Jiráskova 841/1a, Krnov, 794 01 |  tel. 554 637 460 | e-mail info@spgs-szs.cz | ds: 33pfxf8 | ič: 00601292