O ŠKOLE

ZŘIZOVATEL

logo_msk.png

Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola, Krnov, příspěvková organizace je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem.
logo_po_msk.png

ODKAZY

Vyhledávání

PARTNEŘI

AKTUALITY

publikoval Mikuláš Peths    |    15.05.2024

Výsledky přijímacího řízení - školní rok 2024/2025 - denní forma

Seznam přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem v 1. kole oborů vzdělání
  • 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika, denní forma vzdělávání
  • 78-42-M/03 Pedagogické lyceum, denní forma vzdělávání
  • 53-41-M/03 Praktická sestra, denní forma vzdělávání
V souladu s ustanovením § 60j a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, ředitel střední školy, jejíž činnost vykonává Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola, Krnov, příspěvková organizace, zveřejňuje seznamy přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem v 1. kole přijímacího řízení do prvního ročníku čtyřletého studia výše uvedených oborů vzdělání

ve školním roce 2024/2025, který obsahuje:
  1. seznam přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem uchazečů a datum zveřejnění seznamu,
  2. poučení o odvolání proti nepřijetí uchazeče,
  3. kritéria přijetí,
  4. informace pro přijaté uchazeče.
ad 1) Seznam přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem uchazečů – naleznete v níže přiloženém dokumentu. Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí uchazeče se oznamují zveřejněním seznamu. Datum zveřejnění seznamu přijatých/nepřijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem – 15. 5. 2024.

ad 2) Poučení o odvolání proti nepřijetí uchazeče – odvolání uchazeče proti rozhodnutí ředitele školy o výsledku přijímacího řízení lze podat ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne zveřejnění výsledků.

ad 3) Kritéria přijetí jsou k dispozici na adrese: https://spgs-szs.cz/Pro-uchazece/Kriteria-prijeti.aspx.

ad 4) Informace pro přijaté uchazeče – rozhodnutí o přijetí se oznamují zveřejněním seznamu, v písemné podobě tedy rozhodnutí nebudou zasílána. Další informace ke školnímu roku 2024/2025 včetně přihlášky k ubytování na domově mládeže, naleznete na webu školy.

V případě dotazů se obracejte na:
Ing. Marii Lhoťanovou – info@spgs-szs.cz, 554 637 460
Ing. Mikuláše Pethse – peths@spgs-szs.cz, 554 637 461

Ing. Mikuláš Peths, ředitel školy

 

SOUBORY KE STAŽENÍ

Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola, Krnov, p. o., Jiráskova 841/1a, Krnov, 794 01 |  tel. 554 637 460 | e-mail info@spgs-szs.cz | ds: 33pfxf8 | ič: 00601292